↑ Return to V. A

INFORMACE PRO RODIČE

Skype

Najdete mě na Skypu pod tímto jménem: Libuše Zahálková       

live:.cid.a8b585ead7b069f5 

pro připojení do skupiny IV. A použijte na Skypu tento odkaz: https://join.skype.com/BS15Si2He0Ez

Sejdeme se vždy ve středu od 13. 5. od 10.00 do 11.00 hod. – M

a ve čtvrtek od 9.00 do 10.00 hod – G.

___________________________________________________________________________________

Od pondělí 18. 5. začneme také s výukou českého jazyka na Skypu. Výuka bude probíhat v době od 14 do 15 hodin.

Naši skupinu český jazyk IV.A najdete na Skypu na tomto odkazu – https://join.skype.com/B3nXhwx2J3Bw

Pokud budete kontaktovat přímo mě, najdete mě pod mým jménem Ludmila Fátorová (skypové jméno live:rheasilvia13).

Aktuality:

 • Ministerstvo zdravotnictví uzavírá od 11. 3. až do odvolání všechny školy.
 • Sledujte info na webu školy.

UČIVO A ÚKOLY

Nezapomeňte psát datum a podtrhnout ho. V mat. a geom. pište stranu a cvičení, až budeme učivo kontrolovat, ať máme přehled.

ČERVEN

Informace k předávání učebnic, vysvědčení a udělení ŘV

V pondělí 22. 6. opět ve 14. 15 hod. bude sraz před školou (tentokrát bez Čestného prohlášení, ale s rouškou – pokud je do pondělí MZ nezruší), kde si Vás vyzvednu a odvedu do školy. Vezměte si tašku (ne igelitovou) nebo batoh na učebnice. Pokud jste nějakou knížku neodevzdali, pak ji buď přineste, nebo doneste příslušný finanční obnos (dostali jste seznam i s cenami).

V pátek 26. 6. se bude předávat vysvědčení následujícím způsobem (bez Čestného prohlášení):

7. 45 hod. přijdou do školy žáci, kteří se učili až do konce distančně. Tedy nechodili do školy.

8. 45 hod. přijdou do školy žáci, kteří se učili prezenčně. Tedy chodili do školy.

V PO 29. 6. a v ÚT 30. 6. vyhlašuje pan ředitel ŘEDITELSKÉ VOLNO.

POZOR! POZOR! POZOR!

Informace k vybírání a předávání učebnic pro žáky, kteří nechodí do školy.

Učebnice se budou vybírat v pondělí 15. 6. ve 14. 15. Sraz bude před školou. Netvořte hlouček, dodržujte rozestupy. Ve škole musíte mít roušky a donést čestné prohlášení, které je ke stažení zde. Totéž platí, pokud knížky donese zákonný zástupce. Jiný den se učebnice vybírat nebudou.

Učebnice je nutné vygumovat, polepit, narovnat listy, sundat obal, vyndat všechny papíry a zkontrolovat, že jste vzadu podepsáni.

Pokud někdo učebnici ztratí, uhradí její plnou výši. Seznam i s cenou je zde.

Rozdávání nových učebnic proběhne opět v pondělí, a to 22. 6. Opět ve 14. 15. Platí stejné podmínky, jako při vybírání. Doneste si s sebou tašku nejen na knížky, ale i na výkresy a věci, které jste ve škole nechali. Učebnice, které dostanete, si zkontrolujete, zda jsou v pořádku a nechybí listy.

 

Úkoly na týden od 8. 6. do 12. 6.

Ahoj děti, tak jsme se dočkali a máme tu poslední týden distanční výuky. Snad jste se (a nejen Vy) něco nového naučili a něco nového zažili. Představte si, že některé děti třeba v Austrálii se podobným způsobem učí celou školní docházku a kamarády mají vzdálené i desítky km. My jsme takto „válčili“ jen tři měsíce. Pokud jste se v této době poctivě připravovali, pracovali i samostatně, tak se Vám bude v příštím roce určitě dařit.

Tento týden dostanete poslední úkoly. Pokud budete mít vše splněno, užijte si pár dní zaslouženého odpočinku, ale nezapomeňte, že školní rok končí až 30. 6. a tak byste měli trénovat i nadále – především M, ČJ a AJ. Sešity (především pracovní) si schovejte, budeme je potřebovat i příští školní rok.

Ale s těmi, kteří mají nějaké resty, budu komunikovat i nadále, dokud nebude vše v pořádku 😊.

Neloučím se s Vámi, protože se uvidíme při předávání učebnic a vysvědčení.

Proto Vás žádám, abyste i nadále denně sledovali webové stránky školy, třídy a e-maily. Budu Vás informovat o organizačních záležitostech, tak ať máme vše v pořádku.

Takže s chutí do toho a půl je hotovo.

Matematika

V poslední hodině se podíváme na řešení složených slovních úloh. Na on-line hodině si nějaké spočítáme společně a za d. ú. vypočítejte a pošlete – uč. str. 80/ 2, 81/ 2 a jednoduchou na str. 89/ 1. Nezapomeňte na zápisy.

Vy, kteří na hodině nebudete, spočítejte si úlohy ze str. 79 – 81 (zápisy máte v rámečcích nahoře na stránkách), 87/2 a 89/2.

Geometrie

BUDEME TRÉNOVAT VÝPOČET OBSAHU čtverců a obdélníků. Z minulé on-line hodiny už víme, jak se obsah vypočítá pomocí sečtení čtverečků a přišli jste i na vzorec. Zopakujte si ho na tomto videu, kde se podívejte na dvě lekce – obsah čtverce a obsah obdélníka.

https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ

Na on-line hodinu si připravte PS, psací potřeby a kalkulačku.

Za d. ú. vypracujte a pošlete z PS 2 str. 38/ cv. 1 a 2.

Český jazyk

Vypracujte úkoly do pracovního listu nebo do sešitu.

Pokračujte ve čtení knihy na červen. Někteří z vás mi dosud neposlali zápis za květen ve čtenářském deníku.

Vlastivěda

Přečtěte si v učebnicí str. 22 – 25.

Podívejte se na prezentaci 

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prvni-premyslovci

a můžete se podívat i na videa 

https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY ,https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs

https://www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI

Přepište si do sešitu zápis.

Vyluštění osmisměrky: KOSMAS.

Přírodověda

Dokončíme poslední ekosystémy – TEKOUCÍ A STOJATÉ VODY. Učivo je v učebnici na str. 82 – 90. Rozdělte si učivo třeba na dva dny, ať toho nemáte moc.

Podívejte se na obrázky a udělejte si zápis. Ten bude následující – napíšete si nadpis a opíšete zelený rámeček na konci kapitoly. Můžete si za zápis nakreslit nebo nalepit obrázek. Potom jako poslední úkol, který mi pošlete, uděláte OPAKOVÁNÍ na str. 91.

Anglický jazyk (skupina p. uč. Klinkovské)

 • procvičujte si vazbu I AM WEARING … + CLOTHES
 • opakujte si věty s určováním počasí – Učebnice str. 59 popisujte počasí + aktivitu na obrázku
 • do konce června si opakujte slovíčka všech lekcí, dokončete si cvičení z pracovního sešitu (Nemusíte mi ale posílat.)
 • Pracovní sešit – str. 77, cv. 1 – prohlédněte si činnosti na obrázku, přečtěte věty a doplňte A/B
 • Pracovní sešit – str. 79, cv. 1 – slova z nabídky doplňte vhodně do vět
 • Pracovní sešit – str. 79, cv. 2 – nakreslete obrázek (z výletu) a doplňte věty (dle cvičení 1)
 • online procvičování: Games
 • Písemné domácí úkoly, případně úkoly, které jste mi ještě nezaslali, pošlete do pátku 12. 6.!

Úkoly na týden od 1. 6. do 5. 6.

Ahoj děti, vítám Vás v předposledním týdnu distanční výuky a také v týdnu, kdy hned první den slavíte svůj svátek. Protože Vás nevidím osobně, přijměte alespoň touto cestou přání – ať se Vám daří, máte se co nejlépe a ať ještě ty dva týdny vydržíte 😊.

Tak se na to vrhneme.

Matematika

POČÍTÁME S MILIONEM – vypočítejte si cvičení v PS str. 16 a 17 a prohlédněte si v uč. str. 88 a 89. Za d. ú. mi pošlete cv. 5 a 6 ze str. 16 a cv. 1 a 5 ze str. 17. Opakování zaokrouhlování je zde.

Na on-line hodině se budeme věnovat slovním úlohám. Vy, kteří na ní nebudete, podívejte se na tato tři videa:

první, druhé a třetí

Geometrie

OBSAH ČTVERCŮ A OBDÉLNÍKŮ. Obsahy počítáme pouze sečtením počtu čtverců ve čtvercové síti. Toto učivo si probereme na on-line hodině. Zopakujete si ho na následujícím videu.

Vy, kteří se on-line hodiny nezúčastníte, nejprve si prohlédněte výše uvedené video, potom se teprve pusťte do úkolu. Než ho ale začnete dělat, podívejte se na str. 35 a udělejte si cv. 1. Je stejné jako d. ú. jen ve větších (centimetrových) čtverečcích. 

Za d. ú. vypracujete a pošlete mi z PS na str. 36/ cv. 1. POZOR – počítáme v mm! Jeden zvýrazněný čtvereček v této síti je dlouhý 10 mm a všech mm čtverečků (v centimetrovém) čtverečku je 100 – tedy 100 mm2.

Český jazyk

Vypracujte úkoly v pracovním listu.

Napište do čtenářského sešitu zápis za květen a pošlete i s úkoly z pracovního listu na můj mail.

Vyberte si nějakou pěknou knihu na červen.

Vlastivěda

O VELKÉ MORAVĚ – uč. str. 18 – 20 a udělejte si OPAKOVÁNÍ – POČÁTEK STŘEDOVĚKU. Opět si vzadu v učebnici zkontrolujte, jestli jste správně odpověděli na všechny otázky.

Podívejte se na https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/velka-morava/prezentace.html

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/velka-morava/opakovani/prirazovani.html

Podívejte se i na krátké video

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

Přepište si do sešitu zápis.

Přírodověda

Vezměte si učebnice na str. 78 – 80. Přečtěte si a prohlédněte obrázky z kapitoly Živočichové na poli.  Potom si otevřete tento zápis a opište si ho nebo nalepte do sešitů. Udělejte na str. 81 OPAKOVÁNÍ – LOUKA, LÉTO, POLE a práci mi pošlete. Postupujte opět podle šipek a čtěte otázky pozorně.

Anglický jazyk (skupina p. uč. Klinkovské)

 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – ONLINE VÝUKA TUTO STŘEDU 3. 6. ODPADÁ!
 • Učebnice str. 57 – What´s the weather like in …..? (Jaké je počasí v ….?) – do sešitu AJ si zapište tuto otázku 5x a vždy do ní doplňte jiné město (London, Venice …) dle obrázků v učebnici. Na otázku vždy odpovězte větou It´s … a doplňte název počasí podle obrázků. Napište tedy 5 otázek a 5 odpovědí celou větou.
 • Online poslech: Písnička Umbrellas – Učebnice str. 58
 • Učebnice str. 58 – He´s/She´s wearing (Má na sobě, nosí…) – procvičujte tuto frázi a věty obměňujte (ústně)
 • Pracovní sešit str. 73, cv. 2 – doplňte do vět tvary sloves v -ing tvaru (přítomný čas průběhový) – pro činnost, která probíhá právě TEĎ.
 • Pracovní sešit str. 74, cv. 2 – přečtěte si věty o počasí a přiřaďte
 • Online procvičování: Weather – věty
 • Online procvičování: Weather game

KVĚTEN

Úkoly na týden od 25. 5. do 29. 5.

Dobrý den, vítám Vás v týdnu, kdy nás opustili někteří vaši spolužáci a učí se prezenčně. My budeme ještě tři týdny pracovat tímto známým způsobem.

Matematika

Tento týden se podíváme na zlomky. Teda jen na jejich úvod. Společně si učivo vysvětlíme ve středu. Potom se můžete podívat na dvě připravená videa

zlomky 1

zlomky 2

v nichž si pojem zlomek zopakujete. My si do sešitu uděláme zápis podle učebnice str. 90 a budeme procvičovat v PS. Z něj mi pošlete d. ú. – str. 18/cv. 4, 5, 6 a 7.

Vy, kteří nebudete on-line, opíšete si tento zápis.

Geometrie

ROVNOBĚŽNÍKY.

Toto učivo si vysvětlíme na on-line hodině. V učebnici ho najdete na str. 128. Po výkladu si ještě jednou prohlédněte tato dvě videa a učivo si zopakujte. V prvním se podíváte pouze na část nazvanou Rovnoběžníky.

Rovnoběžníky 1

Rovnoběžníky 2

a za d.ú. vypracujete a pošlete z učebnice úkol 1 na str. 128.

Český jazyk

Vyplňte pracovní list (nebo pište úkoly do školního sešitu) a pošlete ke kontrole

Procvičujte si pádové otázky podle učebnice na str. 94 a na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

Pokračujte ve čtení knihy na květen a každý den čtěte chvíli nahlas

Vlastivěda

Přečtěte si v učebnici na str. 17 První sjednocení Slovanů

Prohlédněte si: Sámova říše

a Sámova říše – opakování

Podívejte se na toto video  a druhé video.

Pokud vás zajímají české pověsti, můžete se na některé podívat.

Napište si do sešitu zápisy

Přírodověda

Vezměte si učebnice na str. 76 – 78. Přečtěte si a prohlédněte obrázky z kapitoly Rostliny na poli.  Potom si otevřete tento zápis a opište si ho nebo nalepte do sešitů.

Anglický jazyk (skupina p. uč. Klinkovské)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – děti, které mají se mnou online výuku – od tohoto týdne je ZMĚNA – online výuka bude probíhat každou středu od 16. hodin.

DÚ: Pracovní sešit str. 72 Quizzy´s Questions 

Uč. str. 56 online poslech komiksu It´s snowing

Uč. str. 57 slovíčka Weatheronline poslech slovíček

Do sešitu AJ si zapište  The Weather a vypište věty ze str. 57: It´s raining. (Prší). It´s snowing. (Sněží.) It´s cold. (Je chladno.) It´s sunny. (Je slunečno.) It´s windy. (Fouká vítr. Je větrno.) It´s cloudy. (Je oblačno). It´s foggy. (Je mlha.) It´s hot. (Je horko). K větám si nakreslete jednoduché obrázky se symboly počasí. Slovíčka se naučte, trénujte správnou výslovnost.

 

 Úkoly na týden od 18. 5. do 22. 5.

Dobrý den, vítám Vás v předposledním týdnu, ve kterém je výhradně distanční vyučování.

Matematika

I tento týden budete ještě procvičovat převody jednotek. Zopakujete si jednotky objemu a času. Učivo je opět přehledně zopakované v učebnici na str. 84 a 85.

Potom si procvičujte on-line tak, jak to již umíte. Spočítejte co nejvíc převodů, ať si učivo co nejlépe zapamatujete.

Objem:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/vyber.htm

Potom si otevřete učebnici na str. 84 a vypočítejte cv. 1 a 3 (pozor – slovní úloha). Kdo si troufne, zkusí cv. 2 – je to BONUS. Úkol mi pošlete.

Čas:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-casu/prevody-jednotek-casu/vyber.htm

V učebnici na str. 85 vypočítejte cv. 1. Také mi ho pošlete.

Geometrie

Konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost.

Toto učivo si vysvětlíme v on-line hodině. Po výkladu si ho ještě jednou prohlédnete a zopakujete (jako samostatnou práci) na videu, kde si pustíte první dvě ukázky:

https://www.youtube.com/watch?v=OHM6BIMryVQ

a za d.ú. vypracujete a pošlete z učebnice úkol 3 na str. 120. Přečtěte si pozorně celé zadání i rámeček. Poučku do sešitu psát nemusíte, máme ji z hodiny on-line.

Český jazyk

Vypracujte úkoly v pracovním listu.

Procvičujte psaní ě/je na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/vyber.html

Pokračujte ve čtení knihy na květen. Nezapomeňte každý den číst nahlas.

Někteří z vás mi dosud neposlali ofocené zápisy za březen a duben ve čtenářském deníku. Prosím pošlete na můj mail.

Vlastivěda

JAKÝ BYL STŘEDOVĚK

V učebnici si přečtěte učivo Slované se stěhují a podívejte se

na:  https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g

a:  https://www.youtube.com/watch?v=6IH9Ct8oRSE

Do sešitu přepište zápis.

Přírodověda

Vezměte si učebnice. Na str. 74 si prohlédněte obrázek a povídejte o něm.  Potom si otevřete tento PL a vyplňte ho. Hotový mi pošlete.

Anglický jazyk (skupina p. uč. Klinkovské)

Upozornění pro rodiče – chybí mi zaslané práce od některých dětí! Na můj mail monika.klinkovska@zs-lomapribor.cz mi veškeré práce do angličtiny zašlete v tomto týdnu (do pátku 22. 5.). 

DÚ: Pracovní sešit str. 68, cv. 1 – vyber slova z nabídky napiš věty o Gregovi

DÚ: Pracovní sešit str. 68, cv. 2 – přečti si několikrát článek o Polly, případně si přelož a napiš věty o Polly

online procvičování: Game – Jobs

online procvičování: Básnička I´ve got a hippo  (PS str. 71)

 

Úkoly na týden od 11. 5. do 15. 5.

Dobrý den, vítám Vás v druhém květnovém týdnu. I nadále budete procvičovat a pilovat naučenou látku v M, ve VL a PŘ se seznámíte s dalšími kapitolami a v G se naučíme novou látku. Od tohoto týdne se budeme scházet ve středu na Skypu. Než se ale spojíme, připravte si učebnice matematiky, PS č. 2, papír nebo sešit a pero na psaní a hlavně dotazy, které budete potřebovat zodpovědět. Jinak se budeme věnovat především novému učivu z geometrie. Proto se předem podívejte na video a zkuste si práci udělat spolu s výkladem. Pokud nebudete něčemu rozumět, vysvětlíme si to. Přečtěte si tedy hned v pondělí vše, co je uvedeno v zadání u GEOMETRIE.  

Matematika

Budete pokračovat s procvičováním převodů jednotek. Tentokrát se podíváte na jednotky hmotnosti. Učivo je přehledně zopakované v učebnici na str. 83.

Potom si procvičujte online tak, jako minulý týden. Opět – čím více převodů spočítáte, tím lépe si učivo zapamatujete.

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/vyber.htm  

A stejně jako minulý týden vypočítejte a pošlete cv. 1 a 2 ze str. 83. Cvičení 2 je opět slovní úloha, tak nezapomeňte na zápis (podtrhnutý) a převeďte si jednotky.

Geometrie

Tento týden se seznámíte s prvním novým učivem od doby, co jsme se rozešli. Je to osa a střed úsečky. Nejprve se ho pokuste sami zvládnout pomocí připraveného výkladu na videu, který je velice přehledný a jednoduchý.

Než se pustíte do práce, připravte si sešit nebo papír, ořezanou tužku č. 3, trojúhelník nebo pravítko a kružítko. Abyste potom stíhali rýsovat. A pojďte na to:

https://www.youtube.com/watch?v=VVMRUM3M5C4

Teď si otevřete učebnici na str. 127, na konstrukci se nedívejte, pracujte podle toho, co jste se naučili z výkladu a zkuste udělat cv. 1. Pošlete mi ho, abych viděla, jak se Vám to povedlo.

Pokud budete mít jakýkoliv problém nebo dotaz k tomuto učivu, spojíme ve středu na Skypu a dořešíme vše, co bude potřeba.

Vlastivěda

Nejprve si přečtěte v učebnici na str. 13 kratičkou kapitolu – PŘICHÁZEJÍ GERMÁNI. Potom se podívejte na video:

https://www.youtube.com/watch?v=kR7_hnJY0YI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=6

Do sešitu si opište zápis a pod něj odpovězte na otázky ve žlutém rámečku. Odpovídejte co nejstručněji. Úkol mi pošlete.

Dále si připravte papír a tužku a udělejte si OPAKOVÁNÍ ze str. 14 a 15. Pracujte poctivě, nešvindlujte, nikdo Vám nebude dávat známku (děláte to pro sebe) a své odpovědi si zkontrolujte na konci učebnice – Klíč k opakování za kapitolami. Pokud najdete chybu, opravte si ji a zapamatujte (úkol neposílejte).

Přírodověda

Vezměte si učebnici. Strana 72 a 73 je věnována kapitole LÉTO. Je sice na ně ještě čas, ale v té době budou již prázdniny, tak se na toto období podíváme už teď. Je to období dozrávání a sklízení plodů a u živočichů je vysoká aktivita různých činností. Obě stránky si přečtěte a prohlédněte obrázky. Potom si přepište do sešitu zápis a doplňte chybějící údaje.

Český jazyk

Podívejte se na prezentaci. V učebnici na str. 181 cv. 1 ve větách vyhledejte slovesa a určete, zda jde o větu jednoduchou nebo souvětí (ústně).

Zopakujte si psaní velkých písmen ve jménech na http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/obec_vlas1.htm

Do sešitu si napište prvních 6 vět ze cv. 6 na str. 160 v učebnici – doplňte vynechaná písmena. Vlnkovitě podtrhněte ve větách slovesa. Z první věty vypište pod sebe všechna podstatná jména a určete u nich pád, číslo, rod a životnost. Úkoly, které jsou v učebnici pod cvičením nedělejte. Napsané cvičení ofoťte a pošlete na můj mail. 

Anglický jazyk (skupina p. uč. Klinkovské)

S pozdravem všem dětem připomínám, že všechny úlohy, které do angličtiny vypracujete, mi vždy zašlete na mail monika.klinkovska@zs-lomapribor.cz. 

Sports and games – Úkol NA ZNÁMKU – na formát A4 (nebo do velkého sešitu AJ) napište a nakreslete, které druhy sportovních aktivit či her máte rádi (větami typu I like dancing…) a které třeba rádi nemáte (větami typu I don´t like swimming…). Napište 6-8 vět a doplňte je hezkými obrázky. Práci mi zašlete do 15. 5.

Učebnice str. 48We´re late – poslechněte si a trénujte čtení s porozuměním

Opakujte si a trénujte slovíčka 7. lekce, online procvičování: Jobs

Na stránkách www.happystreet najdete poslechy, výslovnost slovíček, písničky a různé hry, tak to vyzkoušejte:-).

 

Úkoly na týden od 4. 5. do 7. 5.

Dobrý den, vítám Vás v prvním květnovém týdnu, který má opět jen čtyři dny. Takže se vrhneme do procvičování, opakování a hledání nových informací. Až mi budete posílat zpracované úkoly, napište mi, jak jste zvládli DOPRAVNÍ VÝCHOVU. Co se Vám nejvíc líbilo nebo co Vás třeba překvapilo.

Matematika

Začneme s procvičováním převodů jednotek. Učivo již znáte, takže budete postupně pilovat jednotlivé veličiny. Začneme délkou. Otevřete si učebnice na str. 82 a prohlédněte si tabulku, ve které máte zopakované všechny vztahy. Potom si procvičujte online. Snažte se spočítat co nejvíc příkladů z každého typu úloh a nakonec si udělejte souhrnná cvičení. Čím více jich spočítáte, tím lépe si učivo zapamatujete.

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm

Vypracujte z učebnice str. 82 cv. 1 a 2. Pozor – cv. 2 je slovní úloha. Nezapomeňte na zápis (nebo si můžete věže nakreslit pomocí obdélníků a připsat rozměry), podívejte se zde, vypočítejte (převeďte na stejné jednotky), napište odpověď a obě úlohy mi pošlete.

Geometrie

Minulý týden jste procvičovali konstrukci čtverce, tento týden si procvičíte konstrukci obdélníku. Nezapomeňte, že v náčrtu budete potřebovat dvě pastelky, protože máte dva různé rozměry. V ukázce toto není. A nezapomínejte náčrty dělat. Postup si zopakujeme na tomto videu:

https://www.youtube.com/watch?v=eZ47DJLrf7Y  

Potom, stejně jako minulý týden, vypracujte další dva úkoly ze cv. 3. To najdete zde:

video – konstrukce obdélníka

Můžete rýsovat společně s videem nebo si můžete troufnout pracovat sami. Nezapomeňte – rýsujeme slabě tužkou č. 3 a výsledný obrazec zvýrazníme. Úkol mi pošlete.

Vlastivěda

Nejprve udělejte pracovní list, který najdete zde. Vyplněný list mi  pošlete.

Potom se podívejte na další kapitolu našich dějin  – Kdo byli Keltové. Podívejte se buď na prezentaci:

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/keltove-na-nasem-uzemi/prezentace.html

nebo na video:

https://www.youtube.com/watch?v=GbLaqyLIBS0

Přečtěte si kapitolu v učebnici na str. 12 a potom si udělejte zápis.

Přírodověda

Podíváme se tento týden na živočichy na louce. Přečtěte si v učebnici str. 70 a 71, podívejte se na obrázky a do sešitu si opište zelený rámeček na str. 71. Pro zpestření učiva se můžete podívat na krátké video:

https://www.youtube.com/watch?v=XaaR7AFHHiY

Český jazyk

Opakujte si učivo na http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vljm_b1.htm

Písemný úkol tento týden z mluvnice nebudete mít.

Do čtenářského deníku (nebo na papír, pokud nemáte u sebe čtenářský deník) napište zápis knihy, kterou jste četli v dubnu a nakreslete pěkný obrázek. Pošlete mi mailem ofocené zápisy knih, které jste četli v březnu a dubnu (někteří z vás už mi zápisy poslali).

Najděte si ve své knihovničce nějakou další pěknou knížku, kterou budete číst v květnu. Každý den čtěte nahlas.

Anglický jazyk (skupina p. uč. Klinkovské)

Unit 7 – slovíčka – zapište ze zadní strany velkého AJ sešitu slovíčka z Pracovního sešitu str. 79 – Unit 7 (clock, get dressed, get up, go to bed, have a shower, hospital, hungry, job, letter, postman, upside down, wear) – zapište i s českým překladem a trénujte výslovnost dle slovníčku

Písnička Johnny is a postman – Učebnice str. 50 (CD č. 14) – trénujte čtení a výslovnost nových slovíček

Pracovní sešit str. 62, cv. 2 – vyberte slova s nabídky a doplňte je do vět (např. I get up at seven o´clock.)

Pracovní sešit str. 63, cv. 1 – ke každému obrázku dopište název povolání, obrázky si můžete vybarvit

Online procvičování: Jobs

Online procvičování: Leisure time

 

DUBEN

Úkoly na týden od 27. 4. do 30. 4.

Týden nám opět utekl a zdravím Vás na konci dubna. Tentokrát máme před sebou zase jen čtyři dny. Ve VL, M, G a budeme procvičovat učivo. Rozvrhněte si úkoly do jednotlivých dnů tak, ať se Vám pracuje dobře a v pohodě a nezatěžujte se posíláním úkolů, o které si nenapíšeme. Šetřete časem. Prohlédněte si, co jste mi již poslali, protože ne všichni máte úkoly splněny a pošlete mi je. Pokud by bylo kdykoliv cokoliv nejasné, napište mi, zavolejte nebo se po předchozí domluvě spojíme online. Také mě můžete, třeba v rámci zdravotní procházky, navštívit. Sice v roušce a nejméně 2 m od sebe, ale můžeme se alespoň pozdravit. A nezapomeňte mobil a prozvonit. Zvonek u nás tak, abych ho slyšela, nefunguje.

Ale než začneme – vzpomeňte si. Než jsme se na začátku března rozešli, říkali jsme si, že měsíc BŘEZEN byl měsícem knihy. Donesli jste si své oblíbené a četli jste si z nich. A vzpomínáte si někdo, čemu je zasvěcen měsíc DUBEN? Říkali jsme si to. Duben je měsíc BEZPEČNOSTI. Kdybychom byli ve škole, určitě bychom měli kurz dopravní výchovy. Ale protože se tak asi už nestane (abychom šli na dopravní hřiště), podívejte se na některé spoty, které pro Vás připravil BESIP. My už jsme si některé pouštěli, některé možná uvidíte i na II. stupni, ale nevadí – opakování je matka moudrosti. Ty, které Vás budou zajímat, si pusťte i vícekrát, ať si zapamatujete co nejvíc údajů. S některými zajímavostmi seznamte i své rodiče – řidiče. Možná, že je překvapíte údaji, které třeba ani sami nevědí.

Pusťte si: https://www.youtube.com/watch?v=p-N7qPMR-DE

nebo: https://www.youtube.com/watch?v=VolbeGnNt2M

a podívejte se i na 1. pomoc: https://www.youtube.com/watch?v=Vineckd0i0k

podívejte se značky a zopakujte si je: https://www.youtube.com/watch?v=Ce_WkRquvkI 

Matematika

V tomto týdnu budete procvičovat online, vyberte si učivo, ve kterém máte největší problémy a trénujte na: https://skolakov.eu/matematika-4-trida

Geometrie

Podívejte se na první dvě videa a zopakujte si rýsování kolmic a rovnoběžek a na papír (pokud máte doma školní sešit, pracujte v něm) si rýsování vyzkoušejte. Čísla stránek nevnímejte, jsou z jiného sešituhttps://www.youtube.com/watch?v=opnDuKfSPgQ

Potom si zopakujte konstrukci čtverce a na papír nebo do sešitu udělejte příklad b) a c). Rýsujte slabě tužkou č.3 a výsledný obrazec zvýrazněte. Úkol mi pošletehttps://www.youtube.com/watch?v=npxmJgI4Nno

Vlastivěda

Zopakujte si učivo na velice pěkném a velice srozumitelně podaném seriálu O človíčkovi. Najdete v něm všechno o tom, jak si člověk osvojil přírodu, aby se nemusel stěhovat za obživou. Jak si našel a ochočil první zvířátko, jak se setkal s ohněm a jak ho využil a mnoho dalšího.

https://www.youtube.com/watch?v=6u84Q1TYPEQ&list=PLIhCv3wSpU7NMk_GN8L2UE8jYx9li5Q6y

Přírodověda

Zopakujte si znalosti o volně žijících živočiších v okolí našich obydlí: https://www.youtube.com/watch?v=JID16Emro5s

Dále se podívejte na video o ekosystémech. Pojem ekosystém jsme si vysvětlili dost podrobně. Pokud si to nepamatujete, podívejte se do učebnice na str. 23. O některých jste se již učili, některé vás teprve čekají. Vzpomeňte si, co jsme si říkali o lesích (které jsou u nás přirozené?) a všimněte si, jak se lesy mění se vzrůstající nadmořskou výškou. Zopakujte si pojmy, jako například – jak funguje potravní řetězec, přirozené a umělé ekosystémy, kulturní krajina apod. A protože se celým videem prolínají známé pojmy a jedno s druhým souvisí, zhlédněte ho celé, i když se v něm objevuje i další učivo. K němu se vrátíme znova. Pokud uslyšíte cizí pojmy (třeba autotrofní), neučte se je:

https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk

Český jazyk 

Vypracujte do školního sešitu úkoly, které jsou v pracovním listě. Cvičení najdete v pracovním sešitě ČJ (máte je u sebe) a ústní úkol v učebnici. Ofocené nebo naskenované písemné úkoly pošlete na můj mail. Pokračujte ve čtení knihy na duben.  

Anglický jazyk (skupina p. uč. Klinkovské)

Unit 7

 • Učebnice str. 49 Jobs – do velkého sešitu AJ si napište JOBS a vypište názvy povolání (a firefighter, a baker, a teacher, an office worker, a nurse, a mechanic) – anglicky i česky, přečtěte si věty v bublinách, přiřaďte je a napište  ke správnému povolání
 • Učebnice str. 50 Písnička Johnny is a postman (CD č. 14) – poslechněte si a trénujte text písničky
 • Pracovní sešit str. 63, cv. 2 – doplňte do křížovky názvy povolání
 • Online procvičování: HAPPY HOUSE
 • Online procvičování: TIME

Úkoly na týden od 20. 4. do 24. 4.

Opět Vás po týdnu zdravím na našem webu a všem, kteří poctivě pracují a posílají splněné úkoly, děkuji.

Matematika

Budeme dál procvičovat písemné násobení dvojciferným činitelem, ale nezapomeňte i na procvičování již probraného učiva.

Procvičujte si online. Nejprve se procvičte na příkladech bez přechodu a potom i s přechodem přes desítku:

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem

Potom vypočítejte v PS č. 2 na str. 8/ cv. 1 a 2 a pošlete mi je.

Geometrie

V PS č. 1 na str. 48 vypracujte cvičení 1 a 2. Ve cvičení 2 měřte a počítejte v milimetrech. Hotový a zkontrolovaný úkol mi pošlete.

Vlastivěda

Podívejte se na MLADŠÍ DOBU KAMENNOU a OPAKUJME SI a pusťte si prezentaci DOBY BRONZOVÉ A ŽELEZNÉ. https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/pravek

Také se můžeš podívat na:https://www.youtube.com/watch?v=5xdBcyvEfAE

Potom si opište do sešitu zápis – zde, místo čárek doplňte chybějící údaje (učivo je na str. 10 až 12) a můžete si nakreslit nebo nalepit obrázek. Doplněný zápis mi pošlete.

Přírodověda

Přečtěte si str. 69, prohlédněte si obrázky a opište si zápis.

Anglický jazyk (skupina p. uč. Klinkovské)

Děkuji za všechny zaslané práce z minulého týdne a připomínám mailovou adresu pro ty, kteří mi práci ještě nezaslali monika.klinkovska@zs-lomapribor.

Úkoly pro tento týden:

 • Pracovní sešit str. 54, cv. 2 – doplňte chybějící písmena do názvů dnů v týdnu a pak podle obrázků doplňte názvy činností do vět, např. I go swimming on Mondays.
 • Procvičujte online na www.školákov.cz – In the town
 • Procvičujte online na www.školákov.cz – sloveso to be

Český jazyk

Vypracujte pracovní list (pokud nemáte možnost tisku, opište si cvičení do školního sešitu), naskenujte nebo ofoťte a pošlete do příštího úterý na můj mail.

Procvičte si pravopis na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLM1.htm

Pokračujte ve čtení knihy na duben.

 

Úkoly na týden od 14. 4. do 17. 4.

Všechny Vás moc po Velikonocích zdravím, doufám, že jste si odpočinuli a přeji Vám hodně elánu do plnění dalších úkolů. Děkuji za Vaši spolupráci a pečlivou domácí přípravu. V tomto týdnu máme jen čtyři dny, tak se do toho pustíme.

Pokud byste potřebovali pomoc při orientaci v programech, napište mi a domluvíme se.

Matematika – procvičujte, co již umíte a zkuste si zopakovat zaokrouhlování:

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/zaokrouhlovani-4

a také písemné dělení:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-sedmi-trpasliku/vyber.html

Geometrie – počítali jste obvod trojúhelníků a šlo Vám to, tak se pokusíme spočítat obvod čtverců.

Postupujte stejně – sečtěte všechny čtyři strany. PS č. 1 – str. 47/ cv. 1, 3 a 4. Cvičení mi pošlete na e-mail.

Vlastivěda – přečtěte si stranu 7 až 9 a zkuste se podívat na

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/pravek

Starší doba kamenná a Opakujme si.

Potom si do sešitu napište nadpis (str. 7) a vypracujte otázky na str. 9 dole. Ty mi pošlete na e-mail.

Přírodověda – str. 66 až 69. Prohlédněte si obrázky, přečtěte si text a udělejte si zápis, který najdete zde. Do každé závorky napište 3 zástupce rostlin a živočichů. Vybírejte ze strany 67. Zápis mi také pošlete, ať vidím, jak se Vám povedl. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, neváhejte mi napsat.

Takže tento týden mi posíláte tři úkoly – z geometrie, vlastivědy a přírodovědy.

Anglický jazyk (skupina p. uč. Klinkovské) 

Děkuji všem, kteří zasílají splněné úkoly na můj mail monika.klinkovska@zs-lomapribor.cz. Komu vyhovuje více posílat úkoly mailem, také mi napište.

MY WEEK – do sešitu AJ (velký červený) si napište tento název a podle učebnice str. 42 Talk about your week napište 8 – 10 vět o tom, co v týdnu děláte – můžete použít či obměnit věty z tohoto cvičení + doplnit obrázky

Procvičujte anglická slovesa na webu školákov .

Procvičujte dny v týdnu na webu školákov.

Na Vaše práce se budu těšit:-). S pozdravem M.K.

Český jazyk

Vypracujte úkoly v pracovním listu (nebo si cvičení přepište do školního sešitu) a pošlete do příštího úterý ke kontrole na můj mail.

 

Úkoly na týden od 6. 4. do 10. 4.

Než vám zadám úkoly, chci vám poslat toto přání.

A pokud se budete chtít pochlubit nějakou pěknou velikonoční dekorací či výrobkem, upečeným beránkem či jinou zajímavostí, udělejte fotečky a pošlete mi je. Budu se těšit. 🙂

Milé děti i rodiče, děkuji vám všem za to, jak jste se zhostili úkolů a jejich posílání ke kontrole.

Většina z vás je udělala již tento týden, nicméně ne všichni jste to stihli. Nevadí, rozjezd je vždy nejtěžší. Než se vrátíme do školy, budeme určitě všichni přeborníci.

Co tedy tento týden – přečtěte si znova na webu třídy, které úkoly jste již měly udělat, zkontrolujte si je a mně pošlete jen ty, které jsem po vás chtěla. Tady je máte pro lepší kontrolu:

Matematika – uč. str. 72/ cv. 3 a str. 73/ cv. 1

Geometrie – PS číslo 1 str. 46/ cv. 1 a 2

Vlastivěda – pracovní list

Přírodověda – str. 59 a 65 – napsat odpovědi na otázky (pozor na správné  pořadí – postupuj podle šipek)

Další úkoly:

Matematika – pokračujte v trénování násobení dvojciferným činitelem, procvičuj i staré učivo. Vypracuj a pošli mi z PS číslo 2 cvičení na str. 7.

Vlastivěda – přečti si str. 6 a 7 – 1. kapitolu – Co je pravěk a podívej se na krátké video

Také se můžete podívat na youtube na Udatné dějiny českého národa 1. díl.

Přepiš si do sešitu zápis a doplň chybějící údaje tam, kde je čára: zápis zde

Český jazyk

Procvičujte určování osoby, čísla a času sloves na: 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

Dále si procvičte psaní i/y na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm

Čtení – pokračujte ve čtení knihy na duben

Anglický jazyk – skupina p. uč. Klinkovské

Nejdříve bych chtěla poprosit všechny rodiče, kteří mi ještě neposlali splněné úkoly z angličtiny ke kontrole, ať tak učiní na mailovou adresu monika.klinkovska@zs-lomapribor.cz. A moc chci pochválit ty, kteří již úkoly splnili a vzorně poslali. Pokud si s něčím nevíte rady, také se na mě obraťte prostřednictvím mailu.

V tomto týdnu pokračujte s procvičováním slovíček Unit 6 + dny v týdnu, trénujte výslovnost.

Písemně splňte úkol v PS str. 51, cv. 2 – doplňte do vět LIKE (mám rád) / DON´T LIKE (nemám rád) + slovesa z nabídky.

BŘEZEN

POZOR  POZOR  POZOR 

Vzkaz od paní učitelky Schwarzové pro žáky, kteří ji mají na AJ.

„Některé děti ze třídy se mnou nekomunikují. Dávám vám úkoly na stránky školy, něco jste mi měli poslat zpátky ke kontrole, ale u většiny se tak nestalo. Nevím, jestli jste to vůbec četli, nebo jestli máte nějaký technický problém.“

Pokud máte nějaký problém a budete chtít s paní učitelkou komunikovat, napište jí na e-mail:

hana.schwarzova@zs-lomapribor.cz 

Buďte tak hodní a dívejte se pravidelně na úkoly z AJ, které jsou na stránkách II. stupně.

Úkoly na týden od 30. 3. do 3. 4.

Vážení rodiče, babičky, dědečkové a milé děti,

vzhledem k dané situaci se určitě ještě nějakou dobu neuvidíme (což nás asi původně nenapadlo a mysleli jsme si, že je to tak na týden nebo dva), proto Vám všem posílám velký pozdrav a přání, ať se Vám všem společně daří.

Vážení rodiče, podpořte své děti. Nechte je, ať zkusí pracovat samostatně, ale buďte jim oporou a v novém učivu zdatnými učiteli. Jestliže si nebudete s čímkoliv vědět rady, napište mi na můj e-mail, ráda Vám poradím nebo se domluvíme na dalším postupu.

Děti, zadané úkoly si rozvrhněte tak, abyste každý den splnily určitou část a zbytečně se nepřetěžovaly. Pracovní listy si vytiskněte, pokud máte možnost a pokud ne, tak zadané úkoly vypracujte do sešitů a pokud je budu chtít, pak mi je buď naskenujte nebo ofoťte a pošlete na e-mail jako přílohu.

Přeji Vám všem – Vám děti i Vašim rodičům – hodně trpělivosti, porozumění a vzájemné tolerance. Využijte tuto neplánovanou situaci i k tomu, abyste našli společné chvíle na to, na co v normálním každodenním shonu není čas.

Děkuji všem za spolupráci a těším se, až se zase všichni společně setkáme. 🙂 

Matematika

Kromě pravidelného procvičování písemného sčítání, odčítání, dělení a opakování zaokrouhlování se pokuste se svými rodiči zvládnout písemné násobení dvojciferným činitelem. Učivo je v učebnici na str. 71. 72 a 73. Vždy nahoře v barevném rámečku je vysvětlený postup. Pak si na stránkách zkuste nějaké příklady a na konci týdne mi pošlete na e-mail vypracovaná cvičení: str. 72/ cv. 3 a str. 73/ cv. 1, ať vidím, jak se vám to povedlo.

Geometrie

Zkusíme počítat obvody geo. útvarů. Začneme trojúhelníkem. PS str. 45/ cv. 2, tam máte ukázáno, jak se obvod počítá a potom zkuste na str. 46. vyřešit  cv. 1,2. Budete pouze sčítat délky stran. Určitě vám to nebude dělat potíže a hravě to zvládnete. 

Vlastivěda

Vezměte si druhou učebnici Vlastivědy – ČESKÉ DĚJINY OD PRAVĚKU DO ZAČÁTKU NOVOVĚKU – prohlédněte  si ji a seznamte se s kapitolou 1. Jak se měří čas. Někteří jste tyto učebnice měli ve škole. Vzala jsem je domů, stavte se pro ně – Frenštátská 687 (před Kopřivničkou vpravo směrem na Kopřivnici, žlutočervený rodinný dům), zavolejte mi na mobil (723 576 222) a domluvíme se.

Potom si otevřete tento pracovní list a vypracovaný mi ho pošlete opět jako přílohu na můj. e-mail. 

Přírodověda

Prohlédněte si str. 50 a str.60. Povykládejte doma rodičům, co na obrázcích vidíte a čím se liší. Potom si přečtěte text na stránkách 5258 a 6264, prohlédněte si obrázky a do sešitů vypracujte následují úkol. Ten mi pak opět pošlete jako přílohu do mailu.

Napište datum, podtrhněte ho a napište nadpis – návod zde

 
Český jazyk
 
Vyplňte pracovní list a pošlete do úterý 7. 4. na mail ludmila.fatorova@zs-lomapribor.cz   
Pracovní list – TADY
Napište do čtenářského deníku zápis knihy za březen. Pokud jste čtenářský deník nechali ve třídě, napište zápis na papír, ten pak do čtenářského deníku vložíme. 
Najděte si ve své knihovničce nějakou pěknou knížku, kterou budete číst v dubnu.
V čítance si přečtěte str. 154 až 159.

Anglický jazyk – skupina p. uč. Klinkovské (30. 3. – 6. 4.)

Mailová adresa pro zasílání vypracovaných úkolů je monika.klinkovska@zs-lomapribor.cz. Za zaslané práce moc děkuji :-). Případné dotazy směřujte také na tuto adresu.

Pracovní sešit – str. 96 – Unit 6 

 • zapište si do slovníčku (velký sešit AJ z druhé strany Vocabulary) – slovíčka: basketball, beach, cartoon, channel, computer games, dancing, homework, playing, running, skateboarding, snowboarding, swimming – zapište anglicky + česky (máte tam i výslovnost, tak si slovíčka trénujte)

Učebnice – str. 42 – Days of the week (Dny v týdnu) 

 •  z CD k PS (přiloženo na zadní straně sešitu) si poslechněte písničku o dnech v týdnu (na CD je to č. 12) a naučte se tuto slovní zásobu, procvičujte výslovnost 
 •  do velkého sešitu AJ z přední strany Grammar si zapiš nadpis DAYS OF THE WEEK a pěkně barevně (fantazii se meze nekladou) si dny v týdnu zapiš (stačí jen anglicky)

Angličtinu si můžeš také  procvičovat na www.školákov.cz. 

 

Úkoly na týden od 23. 3. do 27. 3.

Anglický jazyk (skupina p. uč. Klinkovské) 23. 3. – 30. 3. 2020

Unit 5 – Uč. str. 33 – 35

 • opakujte si a doučte se slovíčka (názvy budov ve městě, dopravní prostředky)
 •  procvičujte slovíčka na www.školákov.cz

PS str. 50 Quizzy´s Questions

 • projděte si jednotlivá cvičení a zkuste si doplnit, co budete umět 

Český jazyk 

Prostudujte si prezentaci Slovesa.

Pracovní list z ČJ vytiskněte a doplňte. Pokud nemáte možnost pracovní list vytisknout, pište cvičení do školního sešitu. Do úterý 31. 3. naskenujte nebo ofoťte vyplněné pracovní listy a pošlete na mail ludmila.fatorova@zs-lomapribor.cz

V čítance si přečtěte text na str. 145 – 150.

Pokračujte ve čtení knihy na březen.

 

M – úkoly z učebnice pište do domácího sešitu nebo do PS, podle zadání

Pokud nemáte doma PS číslo 2, doděláme cvičení ve škole.

uč. str. 58/cv. 1,3,5

uč. str. 60/cv. 1,4

PS číslo 2 – str. 3 (dokončete, co nemáte spočítáno)

G – PS číslo 1 – str. 43/cv. 4, str. 44/cv. 1

VL – dokončete kraje – napište jméno kraje, krajské město a nalepte mapku, najdete ji zde

PŘ – uč. str. 47 – 49: přečtěte si text v zeleném poli, do sešitu napište datum (podtrhněte), napište nadpis podle učebnice, odpovězte na otázky v zelených kolečkách. Pak si přečtěte další text, prohlédněte si obrázky a udělejte zápis – str. 49 dole – zelený rámeček.

ČJ – učivo – slovesa zde

      Pracovní list zde 

AJ – sledujte na stránce příslušné vyučující (stránky II. stupně)

 

Česká televize rozjíždí školu odkaz zde.

Již zadané úkoly: vypracovat do pátku 20. 3.

ČJ – vypracovat pracovní list, který mají doma, číst (nahlas) a společně kontrolovat porozumění textu.

M projít PS číslo 1 a od str. 3 do str. 29 – vypracovat všechna cvičení, která nejsou hotová. U slovních úloh jen výpočet a odpověď. Pokud je u slovní úlohy ŠS – nedělat, jsou vypracované ve školním sešitě. (podrobnosti jsou v úkolníčku)

GPS číslo 1 – str. 43, cv. 1, 2 a 3

AJ – průběžně procvičovat slovíčka a čtení

Sledujte televizní a internetové nabídky procvičování doma

ÚNOR

11. 2. VLOŽEN PLAVECKÝ ROZVRH – bude fungovat do 17. 4. 2020

PLAVÁNÍ – termín: 14. 2. – 17. 4. 2020 (8 lekcí) – plave se pouze v pátek

                    cena – 500,- Kč (včetně dopravy) – nutno uhradit do 17. 2. 2020

SKISNĚHULKA – žáci dostali veškeré informace 4. 2. (mají je v deníčku),

                             lyžuje se pouze do čtvrtka 13. 2. 2020

 

LEDEN

POZOR! POZOR!

Od 3. února je změna v rozvrhu – mění se VL za PŘ a geometrie bude ve středu (viz rozvrh)

PROSINEC

18. 12. PROJEKT VÁNOCE VE SVĚTĚ – knihy, obrázky, informace z internetu

19. 12. Vánoční besídka – donést cukroví a dárek pro kamaráda

20. 12. Vánoce na zámku – exkurze na zámek Lešná u Valašského Meziříčí

             odjezd – v 7.45 od školy, návrat – ve 12.20 ke škole

             s sebou: vhodné oblečení, KARTIČKU POJIŠŤOVNY, svačinu, pití a kapesné. Žáci, kterým bývá v autobuse špatně, budou na to připraveni.

LISTOPAD

6. 11. Stávka učitelů

Z důvodů stávky bude uzavřena škola i školní družina. Školní jídelna vaří pro cizí strávníky. Všichni zaměstnanci školy (včetně dětí) mají odhlášené obědy. Budete-li oběd chtít, musíte si ho sami nahlásit. Oběd je za plnou cenu – tedy včetně provozních nákladů.

ŘÍJEN

24. 10. Den strašidel

žáci si připraví masku

celé dopoledne bude projektové vyučování

4. 10. – vlastivědná exkurze po regionu

ODJEZD v 7.30 , sraz v 7.15 u školy, návrat ve 12.20 tamtéž.

S sebou – psací potřebu + bloček, svačinu, pití, oblečení podle počasí, kapesníky, kapesné a KARTIČKU POJIŠŤOVNY.

ZÁŘÍ

17. 9. se konají od 16. 15 hod. třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že bude podána řada informací týkajících se tohoto školního roku, prosím o účast. Vezměte si s sebou papír a psací potřebu