↑ Return to II. B

Úkoly pro děti z II. B

2020/2021

Práce pro děti na dobu od 2. 11. – 6. 11. 2020

Vážení rodiče, milé děti, děkuji za poslání všech požadovaných úkolů. Přináším práci na další týden. Tentokrát se již budeme setkávat každý den při     online výuce. Budeme pracovat v novém prostředí a já pevně věřím, že nám to půjde stejně dobře jako na jaře. Už se těším, až vás v pondělí všechny uvidím.

ČESKÝ JAZYK

Téma:  Věty tázací

 • Větami tázacími se na něco ptáme. Píšeme za nimi otazník(?)

Např.  

Jak se máš? – Hlas na konci věty klesá.

Půjdeš dnes ven? – Hlas na konci věty stoupá, protože odpovídáme ANO/NE.

Učebnice str. 23/ cv. 1, cv. 2, cv. 3, cv. 4  –  vše ústně

Téma:  Věty rozkazovací

 • Větami rozkazovacími něco rozkazujeme. Píšeme za nimi tečku nebo vykřičník. Hlas na konci věty klesá.
 • Při mírném důrazu píšeme za větami rozkazovacími tečku. (.) Např.  Ukliďte si pouzdro do aktovky.
 • Při velkém důrazu píšeme za větami rozkazovacími vykřičník. (!) Např. Nesbírej jedovaté houby!

Učebnice str. 24/ cv. 1, cv. 2, cv. 3, cv. 4  – vše ústně

Téma:  Věty přací

 • Větami přacími se něco přejeme. Píšeme za nimi tečku(?) nebo vykřičník. (!) Hlas na konci věty klesá. 
 • Věty přací začínají slovy ať, kéž, kdyby tak, nechť.

Např. Kéž by bylo pořád pěkné počasí.

Učebnice str. 25/ cv. 1, cv. 2, cv. 3 – vše ústně

Český jazyk – pracovní sešit str.15/ cv. 5, cv. 6

PÍSANKA

 • str. 18 – d, ď, dě  „Ve slabikách dě, tě, ně, háček drží pevně e.“ – video
 • str. 19 – pracujte podle pokynů v písance

ČÍTANKA

Jak jsme si četli – str. 26 – 27

MATEMATIKA

Veselé počítání str. 28,  29,  30,  32 (str. 31  NEDĚLEJTE,  necháme si pro výuku online)

PRVOUKA

Já a můj svět str. 16 – 17 Savci v podzimním lese 
Úkol pro děti: 
Učivo si přepiš do sešitu prvouky nebo si ho můžeš vytisknout a nalepit.  Zápis do sešitu prvouky zde a také v souborech v Teams – 2.B Třídnická hodina.

K práci nabízím tyto odkazy:

ODEVZDÁVÁNÍ ÚKOLŮ

 • úkoly vkládejte do týmu 2.B Třídnická hodina.
 • jak odevzdávat úkoly nejdete zde  a také v souborech v Teams – 2.B Třídnická hodina.

Prosím o zaslání fotografií stránek ke kontrole ve středu 4. 11. do 20.00 hod.

 • český jazyk – pracovní sešit str. 15
 • písanka str. 18, 19
 • zápis učiva ze sešitu prvouky

Prosím o zaslání fotografií stránek ke kontrole v pátek  6. 11. do 20.00 hod.

 • matematika – pracovní sešit str. 28, 29, 30, 31, 32

🙂

Práce pro děti na dobu od 14. 10. – 23. 10. 2020

Milí rodiče, milé děti, připravila jsem vám práci na osm dní, kterou si můžete rozvrhnout podle svých potřeb. Tak jako na jaře i teď vám přikládám několik videí a odkazů, které vám pomohou při domácí přípravě. Věřím, že vše zvládnete. Pokud budete potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. Až budete mít vše splněno, prosím, pošlete ke kontrole vyfotografovanou práci z Veselého počítání, písanky, ČJ – pracovního sešitu do pondělí 26. 10. 2020. Můžete opět využít WhatsApp, Messenger, Viber, email. O podzimních prázdninách si odpočiňte a věřím, že se 2. 11. uvidíme ve škole. Pěkné podzimní dny. 🙂

ČESKÝ JAZYK

Téma: Pořádek vět

 • Při mluvení a psaní následují věty za sebou v určitém pořádku, který nemůžeme libovolně měnit.

Učebnice str. 20, cv. 1a) – Děti si přečtou příběh Lev a myš. Po přečtení pokládá rodič otázky k textu. Kdo v příběhu vystupuje? Co se nejprve stalo? O co  myš lva prosila? Co mu slíbila? Co se stalo lvovi za  několik dní: Co udělala myška?

K procvičování pořadí slov ve větě a vět v textu využijte tyto odkazy

Téma: Druhy vět

 • Žáci se seznamují s jednotlivými druhy vět postupně. Při rozlišování druhů vět se vychází od významu; 1. věta něco oznamuje, vyjadřuje oznámení, pak je to věta oznamovací; 2. se tážeme, věta vyjadřuje otázku, pak je to věta tázací;  3. rozkazujeme/vyzýváme, věta vyjadřuje rozkaz nebo výzvu, pak je to věta rozkazovací; 4. si přejeme, věta vyjadřuje přání, pak je to věta přací
 • V ústním projevu žáky učíme rozlišovat druhy vět na základě sluchu a podle intonace.

Odkazy DRUHY VĚT

Učebnice str. 21, cv. 1a) – Správná intonace při četbě, 1b) – odpovědět na otázky, 1c) – Tázací věta – Co je ti po mně? Rozkazovací věta – Postav se rovně!, cv. 2a), 2b), 2c)

Odkaz na pohádku O makové panence

Téma: Věta oznamovací

 • Větami oznamovacími něco oznamujeme nebo vypravujeme. Píšeme za nimi tečku. Hlas na konci věty klesá.

Učebnice str. 22, cv. 1a), cv. 2, 3a) – vše ústně

K procvičování využijte tyto odkazy:

Český jazyk – pracovní sešit str. 14

Odkaz na pohádku Maxipes Fík

PÍSANKA

ČTENÍ

Děti musí procvičovat čtení. Ke čtení si doma děti vyberou nějakou knihu, kterou si každý den kousek přečtou. Budu ráda, když si děti 2. 11. přinesou čtenou knihu do školy (nemusí být dočtená) a všem nám ji ukáží.

MATEMATIKA

Sčítáme do 20ti s přechodem desítky

Veselé počítání str. 22 – 27

Odkazy na video:

PRVOUKA

Já a můj svět str. 12 – Houby – jedlé (hřib smrkový, hřib hnědý, hřib žlutomasý) a jedovaté (muchomůrka červená, muchomůrka zelená)

K práci nabízím tyto odkazy:

Já a můj svět str. 13

– Význam lesa (Proč jsou stromy důležité?)

Na lesní stezce (turistické stezky, turistické značky, naučné stezky, cyklostezky)

K práci nabízím tento odkaz:

Já a můj svět str. 14 – 15 – Podzimní les (Povídání, co vše vidíš na obrázku, co se děje s lesem na podzim, jak se budeš v lese chovat a na co si v lese budeš dávat pozor.)

K práci nabízím tento odkaz:

🙂

Archiv 2019/2020

Zdravím všechny rodiče a děti. Tak máme distanční výuku za sebou. Všichni jste se aktivně zapojili, pomáhali jste svým dětem a já si velmi vážím vaší spolupráce. Za vše vám moc děkuji.

Nabízím odkazy k procvičování učiva. Chtěla bych vás moc poprosit, abyste poslední stranu z pracovního sešitu Živé počítání ponechali do 2. třídy – ukázka stránky zde. Sledujte nadále webové stránky a email. Ještě jednou vám děkuji za spolupráci a přeji krásné letní dny. 🙂

Doporučená práce pro děti na dobu od 15. 6.

ČESKÝ JAZYK

V dalších dnech doporučuji procvičovat čtení textů ze Slabikáře, psaní do písanky podle potřeb vašeho dítěte. Volba stránek a rozsahu procvičování je na rodičích. 

Odkazy k procvičování:

MATEMATIKA

Opakování a procvičování učiva

Odkazy k procvičování:

PRVOUKA

Já a můj svět: str. 77, 79

Odkazy k procvičování:

🙂

Po týdnu opět zdravím všechny rodiče a děti. 🙂 Nejdříve vás poprosím, abyste mi poslali ke kontrole práci za uplynulý týden. Protože jste distančně pracovali velmi pěkně a zodpovědně, máme skoro vše probrané. Všem moc děkuji za spolupráci. V týdnu od 15. 6. zde najdete doporučení na procvičování a prohlubování učiva. Sledujte i nadále webové stránky a email. Přeji krásné a pohodové dny. 🙂

S dětmi se uvidíme na Skype v pondělí 8. 6. a ve čtvrtek 11. 6.

Práce pro děti na dobu od 8. 6. – 12. 6.

ČESKÝ JAZYK

Procvičujte s dětmi průběžně diktát písmen a slov.

Slabikář str. 90 + písanka str. 9 (jedno slovo na řádek)

Slabikář str. 91 + písanka str. 10 (jedno slovo na řádek)

 • Procvičování čtení
 • Pracovní list – procvičování di, ti, ni/ dy, ty, ny – doplňování slov do vět

Slabikář str. 96 + písanka str. 17 (jedno slovo na řádek)

Prohlédni si město z příběhu i naše město:

Slabikář str. 97 + písanka str. 29

MATEMATIKA

Živé počítání str. 60  – 64

 • Procvičování příkladů na sčítání a odčítání, slovních úloh a příkladů typu o více, o méně
 • Pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

PRVOUKA

LÉTO – pozorujte letní přírodu v okolí, podívej se na obrázky na str. 72, 73

Já a můj svět str. 74 – Letní proměny v přírodě

Já a můj svět str. 75 – Léto na zahradě

Já a můj svět str. 76 – Léto v lese

 • pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

🙂

Zdravím všechny děti, které nadále pracují distančně za pomocí svých rodičů a prarodičů. Podle zaslaných ukázek vidím, že vše zvládáte. Máte všichni mé velké díky. Práci, kterou uděláte za tento týden, mi opět pošlete ke kontrole. Pod úkoly najdete slibované překvapení. Kdo mi poslal zubatý úsměv, ten se určitě najde. Věřím, že poznáte i ostatní kamarády z naší třídy. 🙂

S dětmi se uvidíme na Skype v pondělí 1. 6. a ve čtvrtek 4. 6.

Práce pro děti na dobu od 1. 6. – 5. 6.

ČESKÝ JAZYK  

Procvičujte s dětmi průběžně diktát písmen a slov.

Slabikář str. 92 + písanka str. 26

 • Nauč se básničku: „Ve slabikách bě, pě, vě, mě, slyšíme víc hlásek, píšeme jen dvě.“
 • Psaní  slabik „bě, pě, vě“

Slabikář str. 93 + písanka str. 27

Slabikář str. 94 + písanka str. 18

Slabikář str. 95 + písanka str. 28

MATEMATIKA

Živé počítání str. 56, 57, 58, 59

– Pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

– Procvičuj sčítání a odčítání

Geometrická tělesa

PRVOUKA

Člověk ve společnosti

Já a můj svět str. 69 – Lidé si vyrobili pomocníky  –  pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

Já a můj svět str. 70 – Jak si pejsek s kočičkou udělali k svátku dort – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

K práci nabízím tyto odkazy:

Já a můj svět str. 71 – Opakování – Člověk ve společnosti – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

RÉBUS KE DNI DĚTÍ = Těším se na tvoje odpovědi.  (dobrovolný úkol) 🙂

1. 6. oslaví všechny děti svátek. Přeji vše nejlepší. 🙂 Slibované překvapení za fotku veselého zubatého úsměvu. Krásný Den dětí + koláž

🙂

Zdravím všechny děti a rodiče. Týden nám utekl jako voda a já přináším další práci. Děkuji za zaslání úkolů, vyřešených rébusů a zubatých úsměvů. 🙂  Chtěla bych jen připomenout, ať mi nezapomenete poslat foto Vašeho dítěte na závěrečnou koláž do pondělního večera. Všem Vám moc děkuji za spolupráci. 🙂

Uvedené učivo je určeno dětem, které pokračují v distanční výuce. Děti, které se od 25. 5. budou účastnit prezenční výuky, budou zadanou práci plnit ve škole.

Skype v pondělí 25. 5. a mimořádně ve středu 27.5.        

Práce pro děti na dobu od 25. 5. – 29. 5.

ČESKÝ JAZYK  

Procvičujte s dětmi průběžně diktát písmen a slov.

Slabikář str. 86 + písanka str. 22

 • Vyvození slabik „dě, tě, ně“ – odkaz na video
 • Nauč se básničku: „Ve slabikách dě, tě, ně, háček drží pevně e.“
 • Psaní  slabik „dě, tě, ně“
 • Práce s textem V hřebčíně – odkaz na video

Slabikář str. 87 + písanka str. 23

Slabikář str. 88 + písanka str. 24

 • Vyvození slabik „di, ti, ni/ dy, ty, ny“ – odkaz na video
 • Nauč se básničku: „Ve slabikách di, ti, ni, háček snědlo měkké i. Kousalo ho do kolečka, zbyla z něho jenom tečka.“
 • Procvičování online „di, ti, ni“ – odkaz zde
 • Psaní  slabik „di, ti, ni“

Slabikář str. 89 + písanka str. 25

 • Psaní  slabik „dy, ty, ny“
 • Procvičování online „dě, tě, ně, di, ti, ni, dy, ty, ny“ – odkaz zde

MATEMATIKA

Živé počítání str. 53, 54, 55

Pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

Procvičuj slovní úlohy:

 • Nejdříve si slovní úlohu přečti.
 • Svými slovy řekni, co si z přečteného pamatuješ. Rodič může dávat návodné otázky.
 • Napiš příklad a vypočítej.
 • Doplň odpověď.

K procvičování do matematiky nabízím tento pracovní list:

PRVOUKA

Člověk ve společnosti

Já a můj svět str. 67 – Zaměstnání dospělých lidí – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

K práci nabízím tyto odkazy:

Já a můj svět str. 68 – Co lidé umí – pracujte podle pokynů

K práci nabízím tyto odkazy:

🙂

Opět po týdnu zdravím všechny děti, rodiče a prarodiče. Přináším další práci a věřím, že ji opět všichni zvládnete. Chtěla bych poprosit rodiče všech dětí, které jsou od 25. 5. 2020 přihlášeny k prezenční výuce, aby mi poslali do pátku 22. 5. poslední vypracované úkoly. Moc děkuji. 🙂 Ještě si dovoluji připomenout termín zaslání veselého zubatého úsměvu (neděle 24. 5.) Všem děkuji za spolupráci.

Tento týden Skype v pondělí 18. 5. a ve čtvrtek 21. 5. 🙂

Práce pro děti na dobu od 18. 5. – 22. 5.

ČESKÝ JAZYK

Procvičujte s dětmi průběžně diktát písmen a slov.

V PÍSANCE str. 17, 18 NEPIŠTE.

Slabikář str. 82 + písanka str. 15

 • Vyvození hlásky a písmene „g, G“ – než otevřete Slabikář, stáhněte si  tento odkaz + zde orientace na webu v PDF

Slabikář str. 83 + písanka str. 16, 19

Slabikář str. 84 + písanka str. 20

Slabikář str. 85 + písanka str. 21

MATEMATIKA

Živé počítání str. 50, cv. 1, 3 a „sova“

Živé počítání str. 51, 52

Pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky.

Procvičuj slovní úlohy.

 • Nejdříve si slovní úlohu přečti.
 • Svými slovy řekni, co si z přečteného pamatuješ. Rodič může dávat návodné otázky.
 • Napiš příklad a vypočítej.
 • Doplň odpověď.

Hry k procvičení:

PRVOUKA

Člověk ve společnosti

Já a můj svět str. 65 – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

K práci nabízím tento odkaz:

Já a můj svět str. 66 – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

K práci nabízím tento odkaz:

RÉBUS SE ZVÍŘÁTKY + VIDEONÁVOD = Těším se na vaše odpovědi.  (dobrovolný úkol)

Vaše tvoření BATERKA a TULIPÁNY

🙂

Zdravím všechny děti, rodiče a prarodiče. Máme další týden za sebou a já věřím, že jste vše opět krásně zvládli. Proto budu opět velmi ráda, když mi pošlete ukázky hotových prací za uplynulý týden. Přikládám další práci a chtěla bych Vás poprosit, aby se do tvoření tentokrát zapojily všechny děti.:-) U zadání najdete bližší informace. Děkuji všem za spolupráci.

Tento týden se uvidíme na Skype v pondělí 11. 5. a ve čtvrtek 14. 5. 🙂

Práce pro děti na dobu od 11. 5. – 15. 5.

ČESKÝ JAZYK

Procvičujte s dětmi průběžně diktát písmen a slov.

Slabikář str. 78 + písanka str. 11

 • Vyvození hlásky a písmene „f, F“ – než otevřete Slabikář, stáhněte si  tento odkaz + zde orientace na webu v PDF
 • Nácvik psaní „f“ – odkaz na video

Slabikář str. 79 + písanka str. 12

Slabikář str. 80 + písanka str. 13 (jedno slovo na řádek)

 • Procvičuj, opakuj a zasměj se! 

Slabikář str. 81 + písanka str. 14

 • Nácvik psaní „Y“ – odkaz na video
 • Pohádku jste už viděli před třemi týdny. Přečti si ji ve Slabikáři a pak pohádku podle obrázkové osnovy vyprávěj.
 • Pohádkové hádanky v PDF – Poznáš podle nápovědy všechny pohádky? Zde je ŘEŠENÍ .

MATEMATIKA

Živé počítání str. 47 – 49

 • Počítej, procvičuj sčítání, odčítání a poznávání hodin.
 • Procvič zapisování příkladů do sloupce – odkaz na video + příklady z videa v PDF

PRVOUKA

Člověk ve společnosti

Já a můj svět str. 63 – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

K práci nabízím tyto odkazy:

Já a můj svět str. 64 – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

K práci nabízím tyto odkazy:

Vyrobte si veselý zubatý úsměv, vyfoťte se jako děti na obrázku a fotku mi pošlete nejpozději do neděle 24. 5. 2020. Potom bude malé překvapení. Už teď se těším na zubaté úsměvy vás všech. Ať se práce daří. TVOŘENÍ veselého zubatého úsměvu.

🙂

Zdravím všechny děti, rodiče a prarodiče. Týden nám opět utekl a já přináším další práci. Děkuji rodičům, kteří mi pravidelně posílají práce svých dětí. Prosím ty, kteří mi již delší dobu nic neposlali, aby si našli chvilinku a poslali mi malou ukázku. Potřebuji vědět, jak se dětem daří, jak pracují. Děkuji. Vím, že vše skloubit není jednoduché, ale věřím, že to zvládneme. Čeká nás ještě jeden prodloužený víkend, tak si jej pěkně užijte a maminky oslavte svůj svátek. Krásný Den matek. 🙂

Tento týden se na Skype uvidíme v úterý 5. 5. a ve čtvrtek 7. 5.

Práce pro děti na dobu od 4. 5. – 7. 5.

ČESKÝ JAZYK

Procvičujte s dětmi průběžně diktát písmen a slov.

Slabikář str. 74 + písanka str. 4

Slabikář str. 75 + písanka str. 6 (jedno slovo na řádek)

Slabikář str. 77 + písanka str. 7

Čtení s porozuměním + písanka str. 8:

 • K procvičování můžete využít tento odkaz + návod v PDF. Najdete tam procvičování na přiřazování písmen a slov, obrázková slova a obrázkové věty.

MATEMATIKA

Živé počítání str. 45  – 46

 • procvičování sčítání a odčítání, rozklady čísel

Podívejte se na video a odkazy:

PRVOUKA

 • OPAKOVÁNÍ – ORIENTACE V ČASE

Já a můj svět str. 61 – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

 • ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – MÍSTO, KDE ŽIJEME

Já a můj svět str. 62 – k práci nabízím tyto odkazy:

Tvoření pro děti (dobrovolné) –  TULIPÁNY a PÍSNIČKA pro maminku k svátku 🙂

🙂

Dobrý den všem dětem a rodičům. Věřím, že až budete mít práci za minulý týden hotovou, pošlete mi zase nějakou malou ukázku. Děkuji. Přidávám práci další a věřím, že vše opět krásně zvládnete. Jsem ráda, že tak pilně pracujete a vše zvládáte. Pokud byste něco potřebovali vysvětlit, neváhejte a kontaktujte mě.

Tento týden se na Skype uvidíme v pondělí 27. 4. a ve čtvrtek 30. 4.

Práce pro děti na dobu od 27. 4. – 30. 4.

ČESKÝ JAZYK

Čtení s porozuměním  – PDF + písanka č. 4, str. 1 (jedno slovo na řádek)

 • Vytiskněte (pokud máte možnost). Dítě si přečte pokyn pod obrázkem a domaluje.

Slabikář str. 72 + písanka str. 3

Slabikář str. 73 + písanka str. 5

Slabikář str. 76 + písanka str. 2

 • Slabikotvorné „r a l– video zde – nakukujeme kukátkem do 2. třídy – je to pouze seznámení s tímto pojmem, děti tento pojem znát ještě nemusí, děti pouze slova čtou .
 • Čtení slov se slabikotvorným „r a l“ – slova obloučkujte
 • Nácvik psaní „L“ – odkaz zde

MATEMATIKA

Živé počítání str. 42  – 43

Čísla 15 – 20 (opět si uvědomit jednotku a desítky, manipulace s penězi)

Podívejte se na videa a odkazy:

 1. Orientace na číselné ose – video + návod v PDF
 2. Kouzelná baterka (číselná řada 11 – 20) – video + návod v PDF
 3. Číselná řada procvičování  
 4. Číselná osa procvičování 
 5. Jednotky a desítky procvičování  

PRVOUKA

Poznáváme hodiny – celou hodinu

Já a můj svět str. 59 pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

Já a můj svět str. 60K práci nabízím tyto materiály:

 • Hodiny a určování času s Matýskem – video je k jinému pracovnímu sešitu matematiky, ale je moc hezky zpracované. Toto učivo budeme probírat i v matematice. Postupně si to budeme procvičovat, opakovat.
 • Poznávání hodin – odkaz na procvičování poznávání hodin
 • PDF – pracovní list
 • Písnička – Štístko a Poupěnka  – Ťik Ťak

A tady je váš HRNÍČEK – děkuji za fotografie.

🙂

Zdravím všechny děti a rodiče. Další týden je za námi. Mám radost z toho, jak pracujete a posíláte mi průběžně výsledky práce děti. Vím, že je to náročné. Děkuji za vše.

Tento týden se uvidíme na Skype v pondělí 20. 4. a ve čtvrtek 23. 4.

Práce pro děti na dobu od 20. 4. – 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 68 + písanka str. 35

 • Vyvození hlásky a písmene „ř, Ř“ – než otevřete Slabikář, podívejte se na tento  odkaz zde + orientace na webu v  PDF
 • Nácvik psaní „ř“ – napište „ r “ a přidejte háček – odkaz na video

Slabikář str. 69+ písanka str. 36

 • Procvičujte čtení.
 • Nácvik psaní „Ř“ – napište „ R “ a přidejte háček – odkaz na video
 • Pohádka „Hrnečku, vař!“ – pohádka

Slabikář str. 70 + písanka str. 38

Slabikář str. 71 + písanka str. 39

PÍSANKA str. 37 a str. 40 je DOBROVOLNÁ

MATEMATIKA

Živé počítání str. 40

 • Procvičujte + a –

Živé počítání str. 41

PRVOUKA

Já a můj svět str. 57 – k výuce můžete využít tento odkaz

Já a můj svět str. 58 – k výuce můžete využít tyto odkazy

Vaše hádanky. 🙂 Děkuji všem, kteří mi hádanky poslali.

Tvoření pro děti (dobrovolné) – HRNÍČEK Z POHÁDKY HRNEČKU, VAŘ! 🙂

Pokus pro děti a rodiče (dobrovolné) – SOPKA aneb HRNEČKU, VAŘ!odkaz na video s postupem + odkaz na video sopky paní učitelky Lucky

🙂

V úvodu opět poděkování všem rodičům, prarodičům a dětem za vzornou a pravidelnou domácí přípravu a skvělou spolupráci. Prosím, nadále mi posílejte nahrávky čtení, ukázky z písanky a matematiky. Potřebuji vědět, jak se dětem daří. Moc děkuji za Váš přístup a spolupráci.

Tento týden se uvidíme na Skype v úterý 14. 4. a ve čtvrtek 16. 4.

Práce pro děti na dobu od 14. 4. – 17. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Procvičte si skládání slov z ABC, přepis, diktát a hláskování

 • Zkuste si z písmenkové abecedy složit tato slova: Bára, Hana, Tomáš, Zita, Alice, Jarek, Čenda, (Mohou být i jiná jména.)
 • nejdříve si připomeňte, že jména píšeme velkými písmeny na začátku slova              
 • rodič diktuje, dítko skládá slova z písmen
 • dítko slova znovu přečte, slova může i hláskovat (hra na mimozemšťana) – B-á-r-a, H-a-n-a, apod.
 • Zkuste si slova také přepsat na papír.
 • Nakonec slova napište jako diktát – rodič diktuje, dítko píše.
 • Diktát můžete dítku zkontrolovat, opravit a poslat na ukázku.

Slabikář str. 66 + písanka str. 32

 • Procvičujte čtení a psaní

Slabikář str. 67 + písanka str. 33

 • Slabikář str. 67 – čtení s porozuměním – příběh Kuličky –  odkaz na video

Než začnete přepisovat věty na str. 33:

 • větu přečíst
 • spočítat slova ve větě, uvědomit si mezeru mezi slovíčky
 • věta začíná velkým písmenem
 • na konci věty je tečka
 • teprve potom větu přepsat
 • po přepisu si větu přečíst a zkontrolovat

MATEMATIKA

Živé počítání str. 38 – 39

 • Na str. 38 si pomocí videa zopakujeme rozklady čísel – odkaz na video  + návod na rozklad čísel zde           

PRVOUKA

Já a můj svět str. 54 – 55 

Můžete využít tento přehled ročního období, měsíců v roce a dnů v týdnu, který si děti mohou vložit do prvouky či pověsit na nástěnku.  PDF

Orientace v čase

Nebude tvoření, bude hádanka. Přikládám HÁDANKY PRO DĚTI a pokud budete mít chuť a čas, tak můžete vymyslet podobné hádanky i doma a nějakou mi poslat. 🙂 (je to dobrovolný úkol)

🙂

Děkuji všem rodičům a dětem za spolupráci v uplynulém týdnu. Píšete mi, posíláte nahrávky, ukázky prací a s některými se vídáme na Skype, kde se v pondělí a ve čtvrtek setkáváme. Věřím, že takto budeme spolupracovat i nadále.

Ve čtvrtek jsou prázdniny. Odpočívejte a užívejte si pěkné dny. Přeji všem klidné Velikonoce. 🙂

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že děti pomalu dopisují Písanku č. 3, musím Vás požádat, abyste si přišli vyzvednout další díl. Písanku č. 4 budu vydávat ve středu 8. 4. 2020 u hlavního vchodu školy (přes okno).

Prosím, dostavte se dopoledne mezi 10: 00 hod. – 11:00 hod. nebo odpoledne v době od 15:00 hod. – 17:00 hod. Přidám dětem i složku s čísly a pracovní sešit ke Slabikáři. Děkuji.

Práce pro děti na dobu od 6. 4. – 8. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 64 + písanka str. 30

 • Vyvození hlásky a písmene „ž, Ž“ – než otevřete Slabikář, stáhněte si na těchto webových stránkách prezentaci + orientace na webu v   PDF
 • Úkol s brýlemi – zopakujeme si určování krátké a dlouhé slabiky ve slově, procvičíme sluchové vnímání – odkaz na video
 • Nácvik psaní „ž“ odkaz na video – písmeno „z“ napište a přidejte háček – odkaz na video

Slabikář str. 65 + písanka str. 31

 • Nácvik psaní „Ž“ odkaz na video – písmeno „Z“ napište a přidejte háček – odkaz na video

Slabikář str. 61 + písanka str. 34

 • téma Velikonoce

MATEMATIKA

 • Zopakujte si psaní čísel 1 – 10, mezi napsanými čísly dělejte mezery – odkaz na video

Živé počítání str. 36 – 37

 • Na str. 36 v úkolu se rty nebo sovou si připomene tvoření, vyprávění příběhů.
 • Dítko vypráví: Na zahrádce vyrostlo 10 tulipánů. Jiný den vyrostl 1 tulipán. Dítko se zeptá: Kolik tulipánů vyrostlo na zahradě? Dítko odpoví: Na zahradě vyrostlo 11 tulipánů. Dítko řekne příklad: 10 + 1 = 11
 • Na str. 37 si vyzkoušejte manipulaci s penězi, k práci můžete použít skutečné peníze.

PRVOUKA

Já a můj svět str. 51

 • Svátky jara – k výuce můžete využít tyto odkazy s pohádkami
 1. Pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily
 2. Pohádka Pat a Mat – Velikonoční vajíčko 

TVOŘENÍ PRO DĚTI (dobrovolné) – Kuřátko ve skořápce

🙂

V úvodu mi dovolte opět poděkovat za skvělou spolupráci. Chválím děti za to, jak pracují a snaží se. Úplně největší radost mám ze zaslaných nahrávek a fotografií, na kterých vidím, jak pracujete.

V pondělí a ve čtvrtek se s některými uvidíme na Skypu.

Práce pro děti na dobu od 30. 3. – 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 60 + písanka str. 27

 • Prosím, procvičujte čtení každý den, skládejte slova z písmenkové abecedy.
 • Nácvik psaní „B“- odkaz na video
 • Pomůcku na jednoduché rozlišení písmen b a d najdete zde
 • Pracovní listy – přikládám pracovní listy na procvičování rozpoznávání b, d, p. (kliknutím na smajlíka se otevře pracovní list). Pokud máte možnost, vytiskněte si, pokud ne, nic se neděje. Pracovní listy a práci, kterou si děti udělají navíc, prosím zakládejte.

🙂 🙂 🙂

Slabikář str. 62 + písanka str. 28

 • Než otevřete Slabikář, prohlédněte si na těchto webových stránkách PREZENTACI + orientace na webu v PDF
 • Vyvození hlásky a písmene „č“
 • Nácvik psaní „č“ – nejdříve si připomeňme psaní „c“, odkaz na video , potom přidej háček

Slabikář str. 63 + písanka str. 29

 • Procvičujte čtení
 • Nácvik psaní „Č“ – opět si nejdříve připomeneme psaní „C“, odkaz na video, potom přidej háček

MATEMATIKA

 • Zopakujte si číselnou řadu 1 – 10 (manipulace s čísly) – ve videu uvidíte, jak můžete pracovat s dětmi i doma – odkaz na video + návod v PDF
 • Můžete i nadále procvičovat příklady na sčítání a odčítání do 10ti. příklady PDF

Začneme nové učivo: Rozšíříme si číselný obor do 20, sčítání a odčítání bez přechodu desítky

V numeraci do 20 se objevuje nový prvek, se kterým se žáci dosud nesetkali. Seznamují se s desítkou jako jednotkou vyššího řádu, jako s jednotkou, která nahrazuje 10 jednotek základních.

 • Vyvození pojmu desítka a jednotka s čísly 11 – 15 – odkaz na video

Živé počítání str. 34 – 35

 • Pracujte podle pokynů v pracovním sešitě

PRVOUKA

Já a můj svět str. 52 – 53  (vyprávění a opakování)

Pokud budete mít čas a chuť, přikládám námět na tvoření. OVEČKA (tato práce není povinná)

🙂

Děkuji všem rodičům, kteří mi v průběhu týdne napsali, poslali nahrávky, ukázky psaní, počítání atd. Budu ráda, když mi i nadále napíšete, jak se dětem daří. Jakékoliv dotazy pište na e-mail: ivana.rickova@zs-lomapribor.cz. Můžete využít i WhatsApp, Viber nebo Messenger. Můžeme se spojit i přes Skype.  Děkuji za spolupráci.

Práce pro děti na dobu od 23. 3. – 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 56 + písanka str. 21

 • Prosím, procvičujte čtení každý den, stále obloučkujte po slabikách.
 • Nácvik psaní „T“ – odkaz na video

Slabikář str. 57 + písanka str. 22;  str. 23/ stačí napsat jedno slovo na řádek

Než začnete přepisovat věty na str. 22:

 • větu přečíst
 • spočítat slova ve větě, uvědomit si mezeru mezi slovíčky
 • věta začíná velkým písmenem
 • na konci věty je tečka
 • teprve potom větu přepsat
 • po přepisu si větu přečíst a zkontrolovat

Slabikář str. 58 + písanka str. 25

 • Než otevřete Slabikář, podívejte se na pohádku – odkaz
 • vyvození hlásky a písmene „b, B“ – vyhledávání a barevné značení písmene „b, B“ v básničce tak, jak to děláme ve škole
 • v písance nácvik psaní „b“ – odkaz na video

Slabikář str. 59 + písanka str. 26

Při práci se Slabikářem můžete využít www.ucebnice-online.cz. Je tam interaktivní Slabikář, stránky se shodují se Slabikářem, co mají děti doma.

MATEMATIKA

Živé počítání str. 33

 • Prosím, procvičujte příklady na sčítání a odčítání do 10ti. Můžete využít početní trenažér sčítání a odčítání – odkaz
 • Opakování geometrických tvarů odkaz na video (video je pěkně zpracované, česky namluvené jen se slovenskými nápisy)
 • Při vybarvování geometrických tvarů si povězte o tvaru, který děti ještě neznají –  PŮLKRUH (polovina kruhu).

PRVOUKA

Já a můj svět str. 50

 • Podívejte se na obrázky domácích zvířat a popovídejte si o nich – Domácí zvířata
 • Při práci můžete využít www.ucebnice-online.cz  Je tam interaktivní „Já a můj svět“, stránky se shodují. Můžete si pustit video o domácích zvířatech. – návod zde

Práce pro děti na dobu od 16. 3. – 20. 3. 2020

Český jazyk

Slabikář str. 52 + písanka str. 16

 • procvičovat čtení, skládání slov ze skládací abecedy

Slabikář str. 53 + písanka str. 17

 • v písance nácvik psaní „Z“, POZOR na správné psaní smyček – odkaz na video

Slabikář str. 54 + písanka str. 18, str. 19 – přepis slov s obrázky (3 řádky)

 • vyvození hlásky a písmene „h, H“ – vyhledávání a barevné značení písmene „h“ v básničce tak, jak to děláme ve škole
 • v písance nácvik psaní „h“ – odkaz na video

Slabikář str. 55 + písanka str. 20

Na WhatsApp mi můžete poslat nahrávku, jak děti čtou.

Při práci se Slabikářem můžete využít www.ucebnice-online.cz (posílala jsem Vám mailem). Je tam interaktivní Slabikář, stránky se shodují se Slabikářem, co mají děti doma.

Matematika

Živé počítání str. 30 – 32

Pracujte podle pokynů uvedených na stránce dole.

Procvičujte na www.onlinecviceni.czodkaz na příklady

Prvouka

Stromy a keře na jaře

Nejdříve se podívejte na přiložený soubor v PDF a popovídejte si o obrázcích.

Potom pracovní sešit „Já a můj svět“  str. 49

Při práci můžete využít www.ucebnice-online.cz (posílala jsem Vám mailem). Je tam interaktivní „Já a můj svět“, stránky se shodují.

Ministerstvo zdravotnictví uzavírá od 11. 3. až do odvolání všechny školy.

Práce pro děti :

Slabikář – str. 51

Procvičujte sčítání a odčítání do 10, čtení, tiskací a psací tvary písmen.