Úkoly v době uzavření školy

Úkoly pro žáky v době od 8. 6. do 14. 6.:

Tento týden vkládám poslední učivo a úkoly k vypracování v tomto školním roce.  Také výuka na SKYPE bude ve středu poslední. V pracovních sešitech ČJ a M  máte ještě spoustu cvičení, ve kterých si můžete do konce června učivo opakovat, procvičovat. 

Všechny důležité informace k odevzdání učebnic, vyzvednutí si vysvědčení, výkresů apod. Vám průběžně zašlu mailem, sledujte také webové stránky školy.

Všem, kteří budou v úterý skládat přijímací zkoušky na gymnázium, budu držet palce!

Moc všem děkuji za spolupráci a plnění úkolů.

ČJ – opakování str. 190, 191, souvětí str. 193 – 196 ústně,

písemně ( ofoťte a pošlete) str. 194 cv. 3, PS str. 42

online procvičování : http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/souveti1.htm

M – desetinná čísla str. 96 – 98 ústně, PS str. 26 – 31, G – str. 128, 129 ústně

METODICKÝ POSTUP: (desetinná čísla)

online procvičování : DESETINNÁ ČÍSLA

METODICKÝ POSTUP : ( obsah čtverce a obdélníku )

online procvičování : OBSAH ČTVERCE A OBDÉLNÍKU

VL – 2. světová válka str. 31 – 33, ZÁPIS ZDE (pdf) ZÁPIS ZDE (word)

video : https://edu.ceskatelevize.cz/druha-svetova-valka-5e441a93f2ae77328d0a6df9

video : https://edu.ceskatelevize.cz/mnichovska-dohoda-5e441a93f2ae77328d0a6df6

video : https://www.youtube.com/watch?v=371T-Db1rkk

– Mimořádné přírodní události str. 73 — 75, přečtěte si a podívejte se na videa

video : https://www.youtube.com/watch?v=qRLkzoXikag&list=PLuPLa7Vry6cIZjToDYr6LKMaqVkNydmIs

video : https://www.youtube.com/watch?v=huFJO3MkYn4

Úkoly pro žáky v době od 1. 6. do 8. 6.:

ČJ – shoda přísudku s několikanásobným podmětem – str. 180 – 187 ústně, PS str. 39 – 41

Procvičování online : https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Procvičování online : https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid

M – zlomky- výpočet části celku str. 93 – 95 ústně, PS str. 25, PRACOVNÍ LIST (pdf)

PRACOVNÍ LIST (word)  – vypracovaný pošlete mailem nebo vyfocený přes WhatsApp

METODICKÝ POSTUP (výpočet části celku)

Procvičování online : https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky&topic=04.+V%C3%BDpo%C4%8Det+z+celku#selid

VL – Život v nové Československé republice : str. 28 – 30 ZÁPIS (pdf) ZÁPIS (word) – naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu

video : https://www.youtube.com/watch?v=uXTHAUQt5aU&t=46s

video : https://www.youtube.com/watch?v=opx0ow6YUOg

video : https://www.youtube.com/watch?v=Z_4ygw2Ll24&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=98

– nemoci, úrazy : str. 70 – 72 ZÁPIS (pdf) ZÁPIS (word) – naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu

video : https://www.youtube.com/watch?v=pEMrzyiHiok

video : https://www.youtube.com/watch?v=brZwkhE0gdo

video: https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg

Úkoly pro žáky v době od 25. 5. do 1. 6. :

V tomto týdnu dojde ke změně v online výuce, konkrétní informace o rozdělení dětí do skupinek jsme si řekli při minulé výuce. Online výuka bude probíhat ve středu ve 14. 00 a 15.00 hod. Od tohoto týdne platí, že úkoly a učivo, které zadávám na web třídy jsou určeny dětem, které zůstanou doma. Děti, které se od 25. 5. budou účastnit prezenční výuky, budou dostávat úkoly ve škole a pracovat na nich ve škole.

ČJ – přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou str. 177 – 180 ústně, PS str. 41 cv. 13.

str. 191 cv. 5 – napište na papír nebo na PC a pošlete mi

procvičování online: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid

procvičování online: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem1.htm

M – zlomky str. 91, 92 ústně, PS str. 22, 23, 24

METODICKÝ POSTUP (zlomky)

procvičování online: http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/zlomky/zlomky2.htm

VL – 1. světová válka str. 22- 27 ZÁPIS ZDE (pdf) , ZÁPIS ZDE (word) – naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu

video: https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc

video: https://www.youtube.com/watch?v=uXTHAUQt5aU

– Zdravý životní styl, Závislosti str. 68, 69 ZÁPIS ZDE (pdf) , ZÁPIS ZDE (word) – naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu

video: https://www.youtube.com/watch?v=qevibUrman0

video: https://www.youtube.com/watch?v=meROoYJC52w

Úkoly pro žáky v době od 18. 5. do 25. 5. :

ČJ – shoda přísudku s podmětem : str. 175 – 177 ústně ( připomínám, že si můžete pomáhat zájmeny „ti, ty , ta“ dosazením před podmět ), PS str. 37, 38

procvičování online: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid

procvičování online: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem1.htm

M – aritmetický průměr : str. 89 cv. 1, 4, 5 – napište na papír nebo na PC ve wordu jen výpočty ( nepište zápisy slovních úloh) a pošlete mi, PS str. 19, 20

METODICKÝ POSTUP (aritmetický průměr)

VL – Národní obrození : str. 18, 19 ZÁPIS ZDE (pdf), ZÁPIS ZDE (word) – naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu

video: https://www.youtube.com/watch?v=–6U9WHODok

video : https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ

PŘ – tento týden máme TEST 2 (pdf) , TEST 2 (word) – vypracovaný pošlete mailem nebo vyfocený přes WhatsApp

Úkoly pro žáky v době od 11. 5. do 18. 5. :

ČJ – str. 168, 169 procvičte ústně , určete základní skladební dvojice, tedy podmět a přísudek, ty ostatní neurčujte! PS str. 35 cv. 1

PRACOVNÍ LIST ( pdf ), PRACOVNÍ LIST ( word ) – vypracovaný pošlete mailem nebo vyfocený přes WhatsApp

M – opak. PS str. 18, G – kniha str. 124 – 127 , obvod čtverce a obdélníku (vysvětlím na SKYPU)

METODICKÝ POSTUP ( obvody )

online procvičování: http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_pocitame_obvody.htm

VL – tento týden máme TEST 2 (pdf), TEST 2 (word) – vypracovaný pošlete mailem nebo vyfocený přes WhatsApp

– rozmnožovací soustava str. 65, 66, ZÁPIS ZDE (pdf), ZÁPIS ZDE (word) – naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu

video : https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c

video : https://www.youtube.com/watch?v=k65bjLk0iSs

online procvičování: http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/rozmnozovaci.htm

Úkoly pro žáky v době od 4. 5. do 11. 5. :

ČJ – str. 164 – 167 procvičte ústně, str. 167, cv. 3 – doplňte vynechaná písmena a potom určete základní skladební dvojice, tedy podmět a přísudek, ty ostatní neurčujte! Připomínám, že na podmět se ptáme KDO?CO? a podtrhneme jej rovnou čarou a na přísudek se ptáme CO DĚLÁ? a podtrhneme jej vlnovkou, pak oba členy spojíme dvojitou čarou nahoře. Cvičení napište, budu ho chtít vidět – plánuji výuku přes SKYPE.

procvičování online: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm

pakování online : https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

M – Převody jednotek objemu : video – metodický postup , str. 82, 83, PS str. 14, 15 PRACOVNÍ LIST (pdf), PRACOVNÍ LIST (word) – vypracovaný pošlete mailem nebo vyfocený přes WhatsApp

procvičování online : https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek

VL – Věda a technika 19. století – str. 16, 17 ZÁPIS ZDE (pdf), ZÁPIS ZDE (word) – naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu

video: https://www.youtube.com/watch?v=Q5FTvvUU12E

video : https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY

video : https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

– Nervová soustava str. 64 ZÁPIS ZDE (pdf), ZÁPIS ZDE (word) – naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu

video : https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc

video : https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE

Úkoly pro žáky v době od 27. 4. do 4. 5. :

ČJ – str. 161, 162 procvičte ústně, PS str. 32

procvičování online : https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

M – Převody jednotek hmotnosti : video – metodický postup, str. 79, 80 ústně, PS str. 12, 13, PRACOVNÍ LIST (pdf), PRACOVNÍ LIST (word) – vypracovaný pošlete mailem nebo vyfocený přes WhatsApp

procvičování online : https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek

VL – Marie Terezie a Josef II. str. 14, 15, ZÁPIS ZDE(pdf) , ZÁPIS ZDE (word) (naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu)

video: https://www.youtube.com/watch?v=Cnz_aHFx4-4

video: https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA

video: https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo

– Smyslová soustava str. 62, 63, ZÁPIS ZDE (pdf), ZÁPIS ZDE (word) – (naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu)

video: https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg

video: https://www.youtube.com/watch?v=Mw6j4gdswrs

video: https://www.youtube.com/watch?v=gf5JaRWkMz4

INFORMATIKA

Vážení rodiče, po domluvě s vedením školy jsme se rozhodli upustit od zadávání úkolů do informatiky v 5. ročníku. Usoudili jsme, že si děti dovednosti z informatiky procvičují dostatečně při výuce na dálku. Věnujte se především přípravě do hlavních předmětů.

Úkoly pro žáky v době od 20. 4. do 27. 4. :

ČJ – str. 156 – 158, procvičte ústně, potom vyplňte PRACOVNÍ LIST (pdf) nebo PRACOVNÍ LIST (word), vypracovaný pošlete mailem nebo vyfocený přes WhatsApp . PL ve wordu si musíte nejdříve „uložit jako“ , a v tomto vyplňovat.

procvičování online : https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

M – Převody jednotek času : video –metodický postup, str. 76,77 ústně, PS str. 10,11,

opakování : dělení dvojciferným dělitelem

procvičování online: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-casu/prevody-jednotek-casu/vyber.htm

procvičování online : https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD#selid

VL – Život v novověku str. 10, 11, ZÁPIS ZDE (naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) ,

video: https://www.youtube.com/watch?v=DCnwjLpSO8Y&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=66

video: https://www.youtube.com/watch?v=qyxAcHxXN9U&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=67

PŘ – Tento týden vyhledejte v knize a v sešitě odpovědi na otázky v malém TESTU (pdf) nebo TEST (word), vypracovaný pošlete mailem nebo vyfocený přes WhatsApp . Test ve wordu si musíte nejdříve „uložit jako“ , a v tomto vyplňovat.

Úkoly pro žáky v době od 14. 4. do 20. 4. :

ČJ – str. 154, 155 ústně, str. 156 cv. 2 písemně do sešitu nebo na papír

procvičování online : https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

tp://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm

M – Převody jednotek délky : str. 73 ústně, PS str. 8, 9 opakování : dělení dvojciferným dělitelem

procvičování online: http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_delky1.htm

VL – Tento týden vyhledejte v knize a v sešitě odpovědi na otázky v malém TESTU – vypracovaný pošlete mailem nebo vyfocený přes WhatsApp

PŘ – Vylučovací soustava str. 61, ZÁPIS ZDE (zapsat nebo nalepit do sešitu) ,

video : https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg

procvičení online: http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/mocova_soustava.htm

Informatika:

Děkuji všem, kteří mi poslali informaci o tom, jak se jim práce daří. Někteří přidali nahrávku nebo fotografii. Jsem ráda, že si najdete chvilku a práci s Baltíkem si vyzkoušíte. Práci do informatiky dostáváte vždy jednou za čtrnáct dnů.

 • Další práce k procvičení. Poskládejte domeček s nápisem.
 • Ukázka hotové práce.
 • Procvičte si zápis programu: Nastav rychlost 6, čarování bez obláčku, použij textový komentář.
 • Opět mi můžete napsat: ivana.rickova@zs-lomapribor.cz nebo na Skype

Zdravím všechny děti, rodiče, prarodiče.

Děkuji všem za spolupráci, za to, že se mnou komunikujete, plníte a posíláte zadané úkoly. Jste moc šikovní,  vím, že to vyžaduje hodně času a trpělivosti. Ale důležitější je zdraví, klid a pohoda, nestresujte se, určitě to nějak společně zvládneme. A jelikož původně měly být v tomto týdnu prázdniny, vynecháme  tento týden učivo vlastivědy a přírodovědy a procvičíme jen něco z češtiny a matematiky, ať si odpočinete a máte čas na společné chvíle v rodině. Přeji všem krásné Velikonoce. Ivana Klaudová

Úkoly pro žáky v době od 6. 4. do 8. 4. :

ČJ – str. 15 2, 153, str. 154 cv. 3 ústně, PS str. 44 cv. 3

procvičování online: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm

M – PS str. 7, PS str. 44

procvičování online : http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_deleni_dvojcif1.htm

Úkoly pro žáky v době od 30. 3. do 6. 4. :

ČJ – str. 150, 151, str. 152 cv. 3, 4 ústně, PS str.31

procvičování online : https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

M – opakování : dělení dvojciferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání, pamětné násobení a dělení, PS str. 6, PRACOVNÍ LIST ZDE – vypracovaný pošlete mailem nebo vyfocený přes WhatsApp

procvičování online : https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD#selid

VL – Habsburkové na českém trůnu : Rudolf II., ZÁPIS ZDE ( naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) , video: https://www.youtube.com/watch?v=apzv4opTsfI

PŘ – Trávicí soustava str. 59, 60, ZÁPIS ZDE ( naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) , video: https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0

AJ najdete na stránkách tříd druhého stupně pod jménem paní učitelky

Informatika:

Práci do informatiky dostanete vždy jednou za čtrnáct dnů.

 • Instruktážní video zde
 • Procvičte si zápis programu: Nastav rychlost 6, čarování bez obláčku, použij textový komentář. Baltík obejde jedno kolečko a v každém rohu scény vyčaruje 1 hříbek, pak dojde do středu scény a vyčaruje 3×3 hříbky – ukázka hotové práce zde
 • Budu ráda, když mi dáte vědět, jak se vám práce daří: ivana.rickova@zs-lomapribor.cz nebo na Skype.
 • V pátek 3. 4. zde najdete ukázku zápisu programu (pokud máte zápis jinak a vše funguje, je to v pořádku)
 • Děkuji všem, kteří se mi ozvali. 🙂

Úkoly pro žáky v době od 23. 3. do 30. 3. :

ČJ – str. 148, 149, str. 150 cv. 4, 5 ústně, PRACOVNÍ LIST ZDE, vypracovaný pošlete mailem nebo vyfocený přes WhatsApp

procvičování online : https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

M – dělení dvojciferným dělitelem PS str. 5, G – str. 122 cv.1, 3, PS str. 43

procvičování online : https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD#selid

VL – Následky bitvy na Bílé hoře str. 8, 9 ( naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) ZÁPIS ZDE

video : https://www.youtube.com/watch?v=quYXrpTItws

video J. A. Komenský : https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc

PŘ – Oběhová soustava str. 58 ( naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) ZÁPIS ZDE

video : https://www.youtube.com/watch?v=uRo-eoGl-6w

video „Byl jednou jeden život“ : https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s&t=50s

AJ najdete na stránkách tříd druhého stupně pod jménem paní učitelky

Informatika

 • vyzkoušejte si  Baltíkovy příkazy
 • další zadání dostanete příští týden

Úkoly pro žáky v době od 16. 3. do 23. 3. :

ČJ – slovesa str. 145 – 147 ústně, slovesný způsob je nové učivo, ostatní už jsme se učili, PS str. 30,

M – dělení dvojciferným dělitelem, přečíst si učivo o písemném dělení dvojciferným dělitelem, projít si postup  a zkusit počítat str. 65, str. 66 cv. 4, 5, 9

VL – Habsburkové str. 7, 8 (naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu), ZÁPIS ZDE

video: https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=51

PŘ – Dýchání str. 57 ( naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) ZÁPIS ZDE

video „Byl jednou jeden život“ : https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7Ljb

AJ najdete na stránkách tříd druhého stupně pod jménem paní učitelky

Informatika

 • návod ke stažení demoverze zde
 • instruktážní video zde
 • základní Baltíkovy příkazy zde

Úkoly pro žáky v době od 11. 3. do 16. 3. :

 ČJ – koncovky přídavných jmen (str. 106, 107 ústně, PS str.  26)                                

M – dělení jednociferným dělitelem ( PS str. 3, 4 )

 PŘ – dýchací soustava    –   přečíst                           

VL – opakování historie ze 4. ročníku ( kniha str. 4 – 6)