↑ Return to Naše práce

Archív našich prací z I.B (2015/2016)

Matematika, Psaní, Pracovní činnosti

Rozkládáme, píšeme, vytváříme. Fotky

Zobrazit stránku »

Velikonoce v PV a VV

Velikonočním svátkům a příchodu jara bylo věnována výuka hned v několika předmětech. Nejhezčí práce ale vznikly v hodinách pracovní  a výtvarné výchovy. Fotky  

Zobrazit stránku »

Prvouka a psaní

V hodinách prvouky se naše třída v nedávné době věnovala tématu zdravé výživy. Nejdříve si žáci s paní učitelkou společně povídali o tom, co je pro ně zdravé a potom si všichni žáci vymodelovali z plastelíny to co jim chutná ze zeleniny nebo ovoce. V psaní bylo nedávno ve vyučovacích plánech písmeno „C“, což je …

Zobrazit stránku »

Tělesná výchova, Český jazyk

K dalším předmětům, ve kterých děláme velké pokroky, patří i tělesná výchova a český jazyk. Fotky 

Zobrazit stránku »

Výtvarná výchova

V českém jazyce, výtvarné výchově a v pracovních činnostech byla výuka ovlivněna také částečně ročním obdobím. Přišla Paní zima a tady jsou některé z naši prací. Fotky

Zobrazit stránku »

Čteme, píšeme, kreslíme …

Fotky        

Zobrazit stránku »