Říjen

V měsíci říjnu jsme se naučili další číslici a to číslici 2. Nejprve jsme si ji sestavili pomocí barevných vršků ve skupinách a pak jsme se ji teprve učili psát. Podobným způsobem jsme se učili i písmena E, e a S, s, ale tentokrát jsme pro modelování použili barevné drátky. Dále se naše třída, v tomto měsíci, zúčastnila besedy s názvem „Putování po pravěku“. V průběhu druhého podzimního měsíce si naši prvňáčci prožili i svůj první projektový den s názvem „Malíř podzim“. Fotky34