↑ Return to Ze života třídy

Učíme se navzájem

12

Tak jako každoročně, tak i letos proběhl v naší třídě projekt s názvem „Učíme se navzájem“. V rámci tohoto projektu vedou vyučování žáci devátého ročníku. Oni učí nás, ale zároveň se sami, prostřednictvím nás, učí být zodpovědní a nápadití. Mohou si alespoň na pár okamžiků vyzkoušet náročné kantorské povolání. Pro mnohé to může být příprava nejen pro budoucí studium, ale třeba i do života. Fotky