↑ Return to Ze života třídy

Pasování na čtenáře

6

Tak už jsou z prvňáčků I.B skuteční čtenáři. Ve čtvrtek 19.11.2015 byli slavnostně pasováni na čtenáře a čtenářky. Pasoval je sám pan král se svým doprovodem. Nejdříve žáci předvedli krátké pásmo říkadel, písniček a tanečků rodičům a pak už předvedli své čtenářské schopnosti samotnému panu králi. Odměnou jim byla sladká odměna, diplom a především slabikář, který jim bude kamarádem až do konce první třídy. Fotky