Dobrovolné úkoly

  • Referát do VL – dle učiva, které se probírá ( např. důležité historické události či osobnosti, zajímavosti  )
  • Referát do PŘ –  člověk
  • PŘÍRODOVÉDNÁ SOUTĚŽ “ MÁME RÁDI ZVÍŘATA“- 1. kolo : do 28. 3. odevzdat referát o jakémkoliv volně žijícím zvířeti na A4. Poté budou probíhat další tři kola otázek, na které budou děti odpovídat.