↑ Return to Akce 2.B

DEN DĚTÍ

Tak jako každý rok, tak i letos probíhal Den dětí v Základní škole Npor. Loma v duchu her a soutěží. V pátek 30.5.2014 v naší škole neprobíhalo běžné vyučování. Tento den zahájila zástupkyně ředitele Mgr. Alena Urbanová v tělocvičně, kde všechny žáky seznámila s tím, jak bude svátek dětí probíhat. Bylo připraveno celkem 29 atrakcí, her a soutěží. Kdo splnil soutěžní úkol, získal papírové body – peníze, za které si mohl koupit ve stáncích sladkosti, hračky a další různé ceny. Prvňáčci a druháci měli pro „nakupování“ svůj stánek a navíc měli k sobě patrona v podobě žáků osmých a devátých tříd, kteří se o ně starali v průběhu celého dopoledne.  Vzhledem k ne příliš vlídnému počasí se musely všechny soutěžní disciplíny odehrávat v prostorách obou tělocvičen, běžecké dráhy a částečně ve třídách prvního stupně. Atraktivním zpestřením pro naše žáky byla návštěva pana Tomečka, který přijel samozřejmě se svým vozem Tatra, se kterým se účastnil legendárního závodu na černém kontinentu. Prohlédnou si tento velice zajímavý vůz, mohli úplně všichni, i když musíme přiznat, že lákal především kluky. Poděkování za organizaci dětského dne patří všem učitelům, žákům vyšších ročníků, ale také rodičům. Většina přispěla finančním příspěvkem, jiní zase poslali sladkosti a drobné dárky pro odměňování dětí. Zvláštní poděkování patří rodičům, kteří se podíleli osobní účastí na uspořádání tohoto dne, který se opět vydařil i přes nepřízeň počasí. Děti si svůj den užily a odměnou všem byl jejich úsměv na tvářích. Fotky

105