↑ Return to Archiv stránek tříd

V.B (třída pí uč. Klaudové – školní rok 2013/14 a 2014/15)

Třídní učitelka : Mgr. Ivana Klaudová

Ze života třídy V.B

Exkurze do Muzea J. A. Komenského      V úterý 28. dubna 2015 se žáci pátého ročníku naší školy vydali do Přerova. Jejich cílem bylo Muzeum J. A. Komenského, aby se dověděli o této významné české osobnosti a seznámili se i s archeologickými nálezy z oblasti přerovského regionu.      Děti si v muzeu nejprve prohlédly expozici pravěku doby …

Zobrazit stránku »

Informace pro rodiče V.B

Ve středu 17. 6. donesou žáci do školy všechny knihy k odevzdání. Úterý 16. 6. – Školní výlet – ZOO Lešná + zámek Lešná – 250,- Kč, sraz v 7.50 před školou, návrat okolo 16. 30 hod. Pátek 12. 6. – Kino Kopřivnice – 80,- Kč : Sraz v 7.15 na vlakovém nádraží v Kopřivnici. Návrat …

Zobrazit stránku »

Úkoly pro nemocné V.B

PROVĚRKY: Pá 5. 6. – VL                       Po 8. 6. – ČJ                       ČT 11. 6. – M, AJ 8. 6. a 10. 6. ČJ –  procvičování veškerého probraného učiva M  –  sčítání a odčítání desetinných čísel 4. 6. ČJ –  procvičování podstatných jmen M  –  zaokrouhlování desetinných čísel 3. 6. ČJ –  str. 213 cv. 8 a) ústně, …

Zobrazit stránku »

Dobrovolné úkoly V.B

PŘ – přírodovědná soutěž : volně žijící zvířata – referát = informace +  obrázek (do 30.3.) VV – soutěž : obal knihy ( do 27. 3. ) ČJ – soutěž  “ Mladý spisovatel “ : napsat báseň na téma “ zima “ ( poslední den odevzdání je 21. 11. ) VL – a) referát o České …

Zobrazit stránku »

Fotogalerie V.B

BRANNÝ DEN EXKURZE DO MUZEA J. A. KOMENSKÉHO VELIKONOCE V MUZEU DEN HER 2015 TURNAJ VE  VYBÍJENÉ  2014 PROJEKT  „VÁNOCE VE SVĚTĚ“ NÁVŠTĚVA MUZEA – VÁNOCE V PODBESKYDÍ DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ DIVADLO  LOUTEK  OSTRAVA  A  MINIUNI MUZEUM – STARÁ ŘEMESLA ŠKOLA  STRAŠIDEL  2014 BESEDA S PŘÍSLUŠNÍKY POLICIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI SEIFEROS (DRAVCI)   ARCHIV IV. B …

Zobrazit stránku »