↑ Return to IV.B

Úkoly pro žáky v době uzavření školy.

Úkoly od  2. 11. do 8. 11:

 Milé děti,tady máte učivo a úkoly na tento týden, které najdete i v Teams. Učivo budeme procvičovat také v online výuce, ofocené písemné úkoly mi pošlete v Teams do konce týdne. ( Návod dostali rodiče v mailu a řekneme si i při online výuce ). Všechny úkoly najdete i v Teams, takže pracovní listy budete moci vyplňovat přímo tam.

Český jazyk : ústně – vyjmenovaná slova po „b“ str. 49 – 50

                          písemně – PS str. 13, opakování :   Pracovní list

                          čtení: Čítanka str. 118 – 122 A. Lindgrenová – Ronja, dcera 

                                      loupežníka – přečtěte si

Matematika : ústně – násobení str. 22 – pročtěte si, vysvětlíme si při

                         online výuce – video

                          písemně – PS str. 18, opakování : Pracovní list

Vlastivěda : Příroda našeho regionu -opsat nebo nalepit  Zápis (word)

                         Zápis (pdf)

Přírodověda : Vlastnosti živočichů -opsat nebo nalepit Zápis (word)

                         Zápis (pdf)

 

Angličtina – Jitka Lednická na týden od 18.10. Zde klikni a otevře se ti PDF soubor se zadáním. 

Angličtina – Jitka Lednická / Hello Kids

 1. Pracovní sešit str. 11/ cv. 1 dopiš jména do vět, cv. 2/ přečti si text vybarvi obrázky koček podle psaného textu a dopiš věty.
 2. Procvičuj aktivně slovíčka na Wocabee
 3. Napiš do červeného sešitu 6 anglických vět s použitím „I have got….“ „I haven ´t got any“, She has got / She hasn´t got any“ – trénovali jsem ve škole. (například Já mám dvě sestry a nemám žádné bratry. Ona má…..  Have a nice time. 😀

Angličtina – H. Schwarzová

Úkoly 2.11. – 6.11.

Hello kids,

 1. Pracujte ve wocabee, máte tam nový balíček.
 2. V aplikaci Teams najdete 2 testy – Have got, a Numbers and comparing ages – vše vyplňte a pošlete zpět.
 3. V uč. str. 16 – přečtěte si text – Shopping for mum – budu se ptát na online hodině.
 4. V PS byste měli mít hotovo: 8/2, 11/2, str. 12 a 13 celou – zkontrolujeme v hodině.

Mějte se,

H. Sch.

Zdé máte úkoly do 16.10.2020:

 1. Napiš si do sešitu libovolné věty se slovesem Have got, použij všechny osoby ( I, you, he, she, it, we, you, they)
 2. Procvičuj slovíčka ve wocabee.
 3. Přečti si v uč. str. 13 – The Fabulous Fortune Family a opověz písemně do sešitu: 1. How many sisters and brothers has Flora got? 2. Who plays the drums? And what is her name? 3. How old are Fred and Fergus?
 4. Have a nice time, your teacher.

Úkoly od 19.10. – 23.10 2020 Angličtina H. Schwarzová

Hello, kids!!!

Moc Vás chválím za práci ve Wocabee! Máte už připravený nový balíček, jen tak dál a pilně procvičujte.

 1. V učebnici si přečti str. 14 – Colin in Computerland, umíš odpovědět na následující otázky? Where is Colin? What ´s the game number? Is there Clara?
 2. V PS udělej cv. 3 str. 10 – read and join, dále str. 12 cv. 1
 3. Procvičuj online zde

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Procvičuj zde unit 2, picture dictionary, games, zkus si i testy.

Have a nice time,

hope, see you soon,

Your teacher.

Úkoly z ČJ a M od 19. 10. do 23. 10:

Český jazyk – ústně str. 36 – 40, písemně na papír str. 36 cv. 4, PS str. 12,

opakování -ě, je na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/cviceni2.html

Matematika – písemně do domácího sešitu (byly rozdány domů) nebo na papír str. 34 cv. 1, 2, 3, str. 35 cv. 1, 3, 5, PS str. 16,opakujte násobilku

procvičování na: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti/hratky-v-listi/priklady1.htm

VL , PŘ – opakování, učte se na prověrku.

Přeji úspěšnou práci, ale buďte v pohodě, nestresujte se, nejdůležitější je zdraví.

Ivana Klaudová