Leden

78Po Novém roce jsme se opět vrátili do školních lavic, abychom se odpočati mohli naplno věnovat vyučování a novým poznatkům. V matematice jsme se přes Pohádkové počítání (Sněhurka a sedm trpaslíků) dostali k číslici 7, V českém jazyce jsme se učili písmenko K, které jsme si dokonce ve skupinkách zkusili vymodelovat pomocí barevných drátků. Prvouka a výtvarný výchova byla v lednu motivována zimou. Kreslili jsme zimní krajinu, krmítka a povídali jsme si tom, jak zvířátka přečkávají zimu. V prvouce jsme se věnovali dennímu režimu a proto jsme si nakreslili nástěnné hodiny, které jsme si následně vystavili. (Fotky)