↑ Return to II.B. 2019-2020

II. B – úkoly

Milí žáci, naše distanční vyučování skončilo. Chci Vám všem moc poděkovat, vedli jste si skvěle, zapojili jste se aktivně všichni, plnili jste si úkoly, které jsem Vám posílala. Děkuji také všem rodičům, kteří Vám pomáhali. Sledujte prosím i nadále web a e- mail. Posílám Vám odkazy na procvičování učiva.

Zdravím Vás milí žáci a rodiče. Chválím Vás za poslané úkoly a celou distanční výuku, do které jste se všichni zapojili a šla Vám moc dobře. Poslední online výuka bude ve čtvrtek 11. 6. 2020. Posílám Vám úkoly na tento týden, všechny mi je zašlete na pracovní e- mail. Od 15. 6. budete procvičovat učivo, které jsme se spolu naučili, proto i nadále sledujte webové stránky a email.

 • ČJ učebnice s. 82 – 83 seznámení s předložkami, s. 89 – 94 opakování učiva 2. ročníku.
 • M – učebnice s. 55 napiš do M – Š dělení 10 a nauč se, taktéž procvičuj násobení a dělení 2 -5. Učivo sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 s přechodem desítek viz M – PS .
 • ČJ PS -s. 28 – 29, s. 34 – 38 opakování učiva 2. ročníku.
 • ČT – s. 112.
 • PS – s. 39 – 40.
 • M PS – s. 56 – 57.
 • PRV – opakování učiva – léto, do malého sešitu prvouka si přepiš zápis – léto u vody, v lese, na louce – pošlu na Messenger.
 • PRV PS – s. 70 závěrečné opakování a za str. 72 je příloha – karty úkolů, tak si je zopakuj a vyplň.

Moji milí žáčci a rodiče, srdečně Vás zdravím a děkuji za zaslané úkoly. Máte ode mě velkou pochvalu. Přeji Vám krásný Den dětí, užijte si ho co nejlépe! Mám Vás moc ráda. Posílám úkoly na tento týden, zašlete mi je na pracovní e- mail do pátku 5. 6. 2020.

 • ČJ – PS s. 32 – 33 opakování „testík“ vlastní a místní jména a s. 23, 24, 26 a 27.
 • ČT – s. 110 – 111.
 • PS – s. 36 – 38.
 • M PS – s. 58 .
 • PRV – učebnice s. 62 – 63 – léto v lese, umět vyprávět podle obrázku, jaké plody a houby v lese rostou, která zvířata v lese žijí.
 • PRV PS – s. 68 – 69.

Dobrý den, milí žáci a rodiče, děkuji Vám za poslané úkoly. Přináším další na tento týden. Připomínám, posílejte mi foto svých dětí na závěrečnou koláž, termín do pondělí 25. 5. 2020. Výuka online bude pouze v úterý odpoledne.

 • ČJ – učebnice s. 76 – 83 přeskočit , přejít na s. 84 – 87 – vlastní a místní jména. Ze s. 85 cv. 8 a) napiš do sešitu ČJ – D a zašlete mi na pracovní e – mail do 29. 5. 2020.
 • ČJ – PS s. 23 – 29 přeskoč a vypracuj s. 30 – 31 a zašlete mi na pracovní e – mail do 29. 5. 2020.
 • ČT s. 106 – 109.
 • PS s. 34 – 35.
 • M – učebnice s. 54  a s. 58 – dělení 2, 3.
 • M PS – s. 52, 53 a zašlete mi na pracovní e – mail do 29. 5. 2020. Ze s. 63 si přepište do sešitu M- Š z tabulky – přehled dělení, dělení 2 a dělení 3 a nauč se.
 • PRV – učebnice s. 60 – 61 – léto na louce – umět vyprávět , co všechno na louce kvete, který hmyz tam žije atd.
 • PRV – PS s. 67.

Zdravím Vás, milí žáci, rodiče i prarodiče, máme za sebou další týden. Děkuji Vám za poslané úkoly a přicházím s dalšími na tento týden. Uvidíme se společně při naší výuce v úterý a ve čtvrtek a s některými z Vás již brzy ve škole.

 • ČJ – učebnice s. 73 – 75 opakování dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Ze s. 75 cv. 8 napiš do sešitu ČJ – D a zašlete mi na pracovní e – mail do 22. 5. 2020.
 • ČJ – PS s. 21 – 22 a zašlete mi na pracovní e – mail do 22. 5. 2020.
 • ČT s. 102 – 105 ústně si odpověz na otázky pod textem.
 • PS -32 – nepodtrhávej slovesa, jen opiš říkanku a s.33.
 • M – učebnice s. 49 – 53, procvičuj násobení 1,2,5,10, uč se násobení 3,4. Ze s. 53 vypočítej do sešitu M – D cv. 1,4 a zašlete mi na e-mail do 22. 5. 2020.
 • M – PS s. 54 – 55 a zašlete mi na e – mail do 22. 5. 2020 , s. 52 – 53 zatím nepočítej.
 • PRV – učebnice s. 56 – 59 – Léto.
 • PRV – PS s. 66, do malého sešitu si zapiš o létu, krátký zápis posílám e- mailem.

Dobrý den, milí žáčci a rodiče, všechny Vás moc zdravím. Hezky si plníte své úkoly. Děkuji i těm dětem, které mi poslaly své videonahrávky. Přicházím s dalšími úkoly na tento týden. Uvidíme se spolu v úterý a ve čtvrtek při naší společné výuce.

Úkoly od 11. 5. – 15. 5. 2020

 • ČJ – učebnice s. 70 -72 slova se skupinami bě, pě, vě, mě.
 • ČJ – PS s. 18, 19, ze s. 20 cv. 1,3. a zašlete mi na pracovní e-mail do 15. 5. 2020.
 • ČT s. 96 – 99. Ze s. 96 -97 napiš do sešitu čtení nadpis článku, autora a jednu větu o čem článek byl a nakresli obrázek., ústně si odpověz na otázky pod textem.
 • PS – s. 29 a 31.
 • M – učebnice s. 47, 48 procvičování násobení 2, 5, 10 a uč se nás. 1.
 • M – PS s. 49 – 50 opakování a procvičování +- do 100. Ze s. 51 cv. 1, 2, 5, 7 – opakování slovní úlohy, úkol s kašpárkem také a zašlete mi na pracovní e-mail do 15. 5. 2020.
 • PRV – opakování hospodářských zvířat a učiva o jaru.
 • PRV PS – s. 62, 64 – 65 – opakování jara.

Zdravím Vás milí žáci, rodiče a prarodiče, další týden nám uběhl jako voda. Děkuji Vám za vypracované úkoly i nahrávky, které mi někteří z Vás poslali. Jste šikulky. Posílám Vám další práci na tento zkrácený týden. Nezapomeňte na své maminky, které budou mít 10. května svátek – Den matek. Nakreslete jim pěkný obrázek nebo jim vyrobte nějaký dáreček např. květinku, srdíčko, určitě je to potěší. Ať se Vám práce daří, těším se na Vás zase v úterý a ve čtvrtek.

Úkoly od 4. 5. – 7. 5. 2020

 • ČJ – učebnice s. 69 procvičování slov se skupinami dě, tě, ně. Ze s. 69 cv. 11 napište do sešitu ČJ – D a zašlete mi na pracovní e-mail do 7. 5. 2020.
 • Č J – PS – s. 17 procvičování slov se skupinami dě, tě, ně., zašlete mi na pracovní e – mail do 7. 5. 2020.
 • ČT s. 100 – 101 čtení básní.
 • PS – s. 28 a s. 30, s. 29 – zatím nepiš.
 • M – učebnice s. 44 opakuj násobení 2 a uč se s. 45 – 46 – násobení 5, 10.
 • M – PS s. 47 – 48 a zašlete mi na pracovní e- mail do 7. 5. 2020.
 • PRV – učebnice s. 54 – 55 – domácí zvířata, přečti si o nich, zápis posílám e- mailem.

Dobrý den, milí žáčci, vážení rodiče, děkuji Vám za poslané úkoly. Děláte mi radost, všichni se snažíte, pilně pracujete a zasloužíte si pochvalu. Ráda Vás zase uvidím v úterý a ve čtvrtek při naší výuce.

Úkoly od 27 . 4. – 30. 4. 2020

 • ČJPS II. díl s. 14, 15, 16 a zašlete mi na pracovní e-mail do 1. 5. 2020.
 • ČT s. 94 – 95 – ústně si odpovězte na otázky pod textem.
 • Psaní s. 26 – 27.
 • M – PS s. 45, 46 a zašlete mi na pracovní e – mail do 1. 5. 2020.
 • PRV – nezadávám nové učivo, pouze opakujte hospodářská zvířata – viz malý sešit prvouka.

Dobrý den, milí žáci a rodiče, tak nám uběhl další týden. Chci Vás moc pochválit, jak si plníte svou práci. Děkuji za poslané úkoly. Těším se na Vás v úterý a ve čtvrtek při naší společné výuce.

Úkoly od 20. 4. – 24 . 4. 2020

 • ČJ – učebnice s. 64 – 65, na s. 65 naučit se žlutý rámeček.
 • ČT – s. 93.
 • Písanka s. 24 – 25.
 • M – učebnice s. 38 – sčítání dvojciferných čísel
 • M – učebnice s. 38 – 1. a 2. sloupec vypočítat do sešitu M – D – zašlete mi na pracovní e- mail do 24. 4. 2020.
 • PRV PS nejprve udělejte s. 63 – ptáci, pak s. 60 – 61, s. 62 – nedělejte.

Úkoly od 13. 4. – 17. 4. 2020

Dobrý den, děkuji Vám za zaslané domácí úkoly a také za hezké velikonoční výrobky, které jste někteří vytvořili a nafotili. Doufám, že jste si užili velikonoční svátky a také si trochu odpočinuli a načerpali energii do našeho dalšího společného učení.

 • ČJ – učebnice s. 62 – 63 – psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, projít cvičení s p/b, t/d, ť/ď, f/v.
 • ČJPS I. díl s. 48 opakování souhlásek – závěrečný testík
 • ČJ PS II. díl s. 5 – celá strana, s. 6 cv. 1,2,4, s. 7 cv. 1,2,3, s. 8 celá strana na p/b, t/d, ť/ď, f/v – zašlete mi na pracovní e-mail do 17. 4. 2020.
 • ČT – s. 90 – 92.
 • Písanka – s. 21, s. 22 – pouze chlapci, s. 23 – pouze děvčata.
 • M – učebnice s. 40 – opakování odčítání do 100 – můžete využít fólii, psací tabulku.
 • M PS s. 42 – 44 – odčítání do 100 s přechodem desítky, zašlete mi na pracovní e-mail do 17. 4. 2020.
 • PRV – učebnice s. 48 -51 – jaro u vody a v lese, povyprávět si o obrázcích, učivo ptáci – zápis posílám – mailem.

Milí žáci, vážení rodiče, chci Vás moc pochválit, že jste se všichni zapojili do naší výuky, která probíhá přes Messenger ve skupinách vždy v úterý a ve čtvrtek. Děkuji za zaslané úkoly i videa. Jste moc šikovní a snaživí. Protože ve čtvrtek by byly velikonoční prázdniny, a chci, abyste si i trochu odpočinuli od učení, posílám Vám úkoly jen na 2 dny.

Úkoly od 6. 4. do 10. 4. 2020

 • ČJ – projděte si s. 60 – opakování souhlásek a s. 61 popovídejte si o jaru a Velikonocích pomocí obrázků.
 • Písanka – s. 19 -20 zašlete mi na pracovní e-mail do 9. 4. 2020.
 • ČT – s. 88 – 89
 • M – učebnice s. 37 – zopakovat počítaní s penězi
 • M – PS s. 41 zašlete mi na pracovní e-mail do 9. 4. 2020 .

Úkoly od 30. 3. do 3. 4. 2020

Dobrý den, milí žáci a rodiče. Srdečně vás zdravím. Děkuji za poslané úkoly. Také za nahrávky, které mi někteří z Vás poslali. Jste šikovní. Těším se na naši výuku v úterý a ve čtvrtek.

 • ČJ – učebnice s. 58 cv. 4 a, c napsat do sešitu ČJ – D , ústně cv. 5,6
 • ČJ – učebnice s. 59 cv. 8 napsat do sešitu ČJ – D, ústně ostatní cvičení zašlete mi zase na pracovní e-mail do 3. 4. 2020.
 • ČJ- PS II. díl s. 4
 • ČT – s. 84 – 87, po přečtení ústně otázky pod textem s. 84 – 85 přečíst, ústně zodpovědět otázky pod článkem , do sešitu čtení napsat nadpis článku, autora a nakreslit obrázek.
 • Písanka – s. 17 – 18
 • M – učebnice s. 34 – odčítání do 100 s přechodem desítky. Do sešitu M – Š vypočítat příklady ze s. 34 – 1. a 2. sloupec i s rozkladem a ze s. 35 cv. 3 – zašlete mi zase na pracovní e-mail do 3. 4. 2020 a projít s. 36.
 • M PS – s. 38 – 40.
 • PRV – Učebnice s. 46 – 47 – pročtěte si. Zápis do malého sešitu pošlu e- mailem a vysvětlíme si spolu v úterý ve výuce.
 • PRV – PS s. 58 – 59

Úkoly od 23. 3. do 27. 3. 2020

Milí žáci a rodiče, srdečně Vás zdravím a posílám zadání úkolů pro tento týden. Mám prosbu, chtěla bych, aby mi všichni z Vás poslali na můj pracovní email vypracované pracovní listy z českého jazyka, které jsem Vám poslala minulý týden. Děkuji těm, kteří mi je už poslali.

 • ČJ – učebnice s. 56 cv. 11 napsat do sešitu ČJ – D – zašlete mi zase na pracovní email do 27. 3. 2020.
 • ČJ- PS pouze ústně připravit s. 42 – opakování tvrdé a měkké souhlásky vypracovat s. 43, 44 – souhrnná cvičení tvrdé a měkké souhlásky.
 • ČT – s. 81, po přečtení ústně otázky pod textem s. 82 – 83 přečíst, ústně zodpovědět otázky pod článkem , do sešitu čtení napsat nadpis článku, autora a nakreslit obrázek.
 • Písanka – s. 14 – 16
 • M – učebnice s. 33 – projít slovní úlohy. Do sešitu M – Š vypočítat příklady ze s. 33 – 1. a 2. sloupec – zašlete mi zase na pracovní email do 27. 3. 2020.
 • M PS – s. 34 -37, důkladně procvičovat sčítání do 100 do sešitu M-Š vypracovat slovní úlohu z M PS s. 35 cv. 2 tak, jak jsme zvyklí, udělat zápis, výpočet a odpověď.
 • PRV – Učebnice s. 44 – 45, umět měsíce, dny v týdnu (již jsme se učili dříve), části dne, umět poznat hodiny a znát druhy hodin.
 • PRV – PS s. 53 – 55

Úkoly od 16.3 – 20.3. 2020

Vážení rodiče, úkoly jsem Vám poslala již emailem. Posílám dětem ještě pracovní listy na procvičení učiva. Vypracované mi je pošlete na můj pracovní e-mail irena.bukovjanova@zs-lomapribor.cz nebo na Messenger Děkuji.